KATAMARAN UPITAN

Ne zna se još hoće li katamaran Vida ujutro (28.11.) krenuti iz Starog Grada i pristati u Bol.

Sutra u 5.30 sati, Tomislav će se čuti s kapetanom i staviti obavijest na facebook stranicu.