Katamaranska linija 9608 Korčula – Hvar – Split u prekidu

– Katamaranska linija 9604 Ubli – V. Luka – Hvar – Split u prekidu

– Katamaranska linija 9603 Bol – Jelsa – Split u prekidu

– Trajektna linija 638 Sumartin – Makarska u prekidu

– Trajekt na liniji 606 Trogir – Drvenik Veli – Drvenik Mali, neće pristajati u luku Drvenik Mali