Pred odazak na posao u zimskom razdoblju, od ranojutarne aktivnih sumještana moji kolege i ja često bivamo pitani: “Radiš?! Pa, što vi tamo gore uopće radite zimi?!”

 

Dakle, kad mi, aerodromci, ne bi radili zimi, iako se na našem aerodromu odvija redoviti i charter promet isključivo u razdoblju ljetnog računanja vremena, aerodrom ne bi mogao raditi ljeti. Doslovno. Aerodrom nisu samo slijetanja i polijetanja zrakoplova u vrijeme kad se na našem otoku tiska mnoštvo turista. On je puno više od takve užurbane, bučne i kerozinom oplemenjene slike: aerodrom su njegovi zaposlenici koji predano rade na poslovima značajnima za kakvoću, sigurnost i zaštitu zračnog prometa, počevši od šalterskog osoblja, preko točioca goriva, rukovatelja aerodromskom opremom i poslovima njenog održavanja, parkera-startera, vatrogasaca, osoblja na zaštitnom pregledu (security) pa do tzv. balansera zrakoplova, kontrolora opsluge zrakoplova, zaposlenika koji vode brigu o infrastrukturi, od instalacija preko operativnih površina aerodroma, signalizaciji…

O enigmi zimskog života bračkog aerodroma

Svi zaposlenici stalno moraju učiti i prilagođavati svoje vještine kao i mnogo aerodromske dokumentacije zahtjevima i novinama u zračnom prometu i zakonom propisanim uvjetima.

Naš aerodrom, uz svoju dvočlanu vrlo aktivnu upravu, broji još 17 zaposlenika. S pomoćnicom direktora ima nas 8 žena što je vrlo pohvalna zastupljenost u odnosu na ukupan broj zaposlenika J Svi imamo ovlaštenja za rad koja smo obavezni redovito produžavati i svi obnašamo više aerodromskih poslova pod navedenim uvjetima. Tako, na primjer, jedan profesionalni vatrogasac je ujedno i točioc goriva, parker-signalist, rukovatelj aerodromskom opremom… Drugi je, pak, uz sve navedeno, i referent za javnu nabavu, treći angažiran i na poslovima sigurnosti, četvrti i na poslovima održavanja infrastrukture… Zatim, zemaljska domaćica uz ovlaštenje za rad na poslovima registracije putnika za let ima i ovlaštenje za rad na tzv. security poslovima, balanser zrakoplova je ujedno i kontrolor opsluge zrakoplova, ali i pomoćni vatrogasac, dok je drugi, uz balans i kontrolu opsluge ujedno i kontrolor kvalitete, zatim opet operativni angažman uz poslove vođenja zaštite i  sigurnosti… Nekoliko nas je i voditelja službi (spasilačko-vatrogasna služba, tehnički poslovi, održavanje, sigurnost i zaštita zračnog prometa, zemaljska operativa) i svakogodišnje višekratno, a razdijeljeno na vrste aerodromskih poslova, odgovoramao pred inspekcijskim nadzorima zračnih prijevoznika kao i Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, krovne državne institucije u domeni zračnog prometa. U vrijeme takvih nadzora, aerodrom, a posredno preko svojih zaposlenika, dokazuje sposobnost sudioništva u “aerosvijetu”, a kako bi sve funkcioniralo najbolje moguće, pridonosi i naše zimsko “djelovanje”.

O enigmi zimskog života bračkog aerodroma

“Jer znadem sebe, i slaba i jaka,
jer slutim sebe, u svjetlu i sjeni,
i jao meni, dakle blago meni!”

Tin Ujević

Kako bi se ljetni mjeseci odvijali u sveobuhvatnoj sigurnosti i kako bi se pružila najbolji mogući uvjeti mahom zadovoljnim korisnicima naših usluga, određene aktivnosti na kojima mogu raditi samo ljudi koji posjeduju gore navedena ovlaštenja, obavezne su provoditi se i tijekom zimskog razdoblja kad je aerodrom također otvoren za sve namjernike privatnog, sportskog ili poslovnog zrakoplovstva, s tim što je radno vrijeme prilagođeno neusporedivo manjoj frekvenciji prometa no što je to ljetna.

O enigmi zimskog života bračkog aerodroma

U zimskom razdoblju razdijeli se među radnicima i vrijeme korištenja godišnjih odmora i ljeti prikupljenih viška sati na način što je svakodnevno osiguran neophodan broj zaposlenika za vrijeme radnog vremena: neki od nas su angažirani na održavanju i pregledu aerodromske opreme, površina i terminala, dok su drugi na onim poslovima koji se sastoje od redovite komunikacije s prijevoznicima, pripreme reda letenja, pregleda priručnika prijevoznika i pripremama službi prema zahtjevima prijevoznika kao i  raznih

planiranja te mjesečnih redovitosti prema raznim institucijama. Sve je usmjereno cilju biti još boljima i spremnijima za nove zahtjeve i izazove koji nam mašu ususret.

 

Eto, tako je to u kratkim cratama tijekom zime s najljepšim aerodromom na svijetu na kojem rade neki stvarno super ljudi!

A kad padne snijeg, tada se grudamo ?

O enigmi zimskog života bračkog aerodroma