Tekst: Ivica Jakšić Čokrić Puko

6. VIROZA, 2008.
VIZITATOR: DRUG TITO

Sve je počelo s Titom.

7. VIROZA, 2009.
VIZITATOR: CHE GUEVARA

Sa Ovčara i Kablara čobanica Che Guevara!

 

 

Sve objavljene Viroza party pogledajte na ovom linku.