Dobri ljudi, za 2 obitelji u socijalnoj potrebi sa područja otoka tražimo:

  • donaciju drva za ogrijev – pomoglo bi i metar, dva, samo je vazno da se drva mogu koristiti za ovu zimu
  • osobu koja je spremna pro bono postaviti pločice u domu obitelji koja je do sada živila u nehumanim uvjetima, a mi im se trudimo urediti dom… radi se o jednoj prostoriji za koju je izvršena nabavka materijala

Obe obitelji su sa područja otoka pa vas molimo – i SHARE objave može pomoći 🙏❤🙏