Grabov rat danima uređuje parkove i nasade po Bolu pokazujući da cvijeće nije samo za sezonu.

Ispred Doma kulture su postavljene i dvije kamene žardinjere s cvijećem za ukras, ali još važnije za “usporavanje” prometa, odnosno za zaštitu djece koja znaju istrčati iz Doma na ulicu.

Podsjećamo da su nedavno uništavani stupići i lokoti kod crkve i ispred Doma kulture. Nečije vandalstvo ili pobuna zbog zabrane prometa svakako je loš način rješavanja prometnih problema.