Radovi na uređenju potoka kod kampa Kanun dobro napreduju.
 Danas je završeno betoniranje dna potoka do točke planirane za završetak projektiranog dijela za ovu godinu. 
Završetak radova očekuje se do kraja svibnja, naravno ako vremenske prilike budu naklonjene.