Nakon postavljanja stupića, ipak se iznova uredio i cijeli nogostup pored zoga za balote u naselju Ratac.