Tekst: Grabov rat

Naša i vaša Poljana

Mole se korisnici sportskog terena kao i svi posjetitelji Poljane da otpatke ne ostavljaju na površinama već iste odlože u kante koje su za to i predviđene.

Drago nam je da se teren višestruko koristi – ne samo u sportske svrhe – već i za organizacije rođendana, ali molimo da se pritom vodi računa o čistoći.

Molimo roditelje da pri održavanju rođendanskog slavlja vode računa da djeca ne odnose sokove i torte sa sobom izvan dijela predviđenog za proslavu – park sa ljuljačkama, teren, šumica – te da se nakon proslave počisti za sobom, a smeće odloži u kante.

Napominjemo da Grabov rat jednom tjedno – a uglavnom utorkom zbog nogometa i ovisno o drugim obavezama -temeljito čisti Poljanu, a poslije par dana već bude potpuni nered. Ako je nešto društveni korisni prostor i svima dan na korištenje, pomoglo bi da se svi zajedno odnosimo prema tom prostoru kao prema “našoj Poljani”.

Hvala