11 sati – vlakić za djecu
16 sati – Djed Mraz posjećuje šator
17.30 – hip hop nastup bolskih školaraca