Sinoć je u Samostanskoj crkvi održan završni koncert bolske glazbene škole, odnosno Dislociranog odjela glazbene škole Josipa Hatzea Brač.

Osim bolskih učenika svirali su i brački gosti jer je ovo bio i završni koncert ostalih bračkih škola, a pred prepunom crkvom ponosnih roditelja i obitelji mladih glazbenika.

Naše su svirače za koncert  pripremali profesorice u bolskoj školi – Josipa Vrca i Maja Novak.

Nastupili su:

Ana Novačić / Petar Matulić / Sara Kambović
Lucija Vicelić / Zorana Šantić / Klara Ljaljić
Celina Marčić / Jelena Bošnjak / Antonija Ivičić
Ante Buljević / Tonka Matulić / Ana Nejašmić
Vana Kusanović / Stipe Matulić / Josip Lovrić
Šimun Šantić / Valerija Kličinović / Lara Duk
Mlado Karmelić / Nina Lisičar / Ema Tomić
Nikola Borojević / Lorena Vladislavić
Iva Marjanović / Benedikt Štambuk
Lovre Marinović

Nastavnici:

Josipa Vrca / Vicko Novak / Sanja Babić
Klara Matjan Marušić / Sanja Babić
Josipa Sladoljev Kuvačić