Ima nade za piscinu?

Rimska piscina na Zlatnom ratu uvrštena je u Plan upravljanja zaštićenim javnim područjima Javne ustanove Krš i more  – Izvještaj s bolskog radnog sastanka

 

Prošlog je tjedna naš portal objavio tekst našeg kolumnista i suradnika Siniše Soljačića o zapuštenoj rimskoj piscini na plaži Zlatni rat. Autor je tekstom ukazao na probleme propadanja piscine koja je zatrpana smećem te općenito sramotne nebrige o povijesnom objektu u okruženju najpoznatije plaže na Jadranu.

Unatoč opravdanim kritikama, od nadležnih smo ustanova doznali da inicijativa za kvalitetniju brigu za piscinu ipak postoji, a uređenje piscine sadržano je i u zaključcima radnog sastanka o Zlatnome ratu koji je u Bolu održan koncem prošle godine.

Tako je na temelju bolskog sastanka između predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora obnova rimske piscine na Zlatnom ratu uvrštena u Plan upravljanja zaštićenim područjima Javne ustanove More i krš koji je trenutno u izradi.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije More i krš u postupku je  izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima, strateškog dokumenta koji utvrđuje svrhu i stanje zaštićenog područja te određuje ciljeve upravljanja, aktivnosti potrebne za ostvarenje ciljeva i pokazatelje učinkovitosti upravljanja. Plan se odnosi na cijelo područje Zlatnoga rata i isti će uskoro biti objavljen.

Za područje Značajni krajobraz Zlatni rat  smatra se da je obnova i valorizacija Arheološkog nalazišta villa rustica (piscina) bitna u kontekstu upravljanja zaštićenim područjem.

Pitanja su postavljena i konzervatorskom odjelu županije o postojanju konzervatorske podloge te o  projektno-tehničkoj dokumentaciji i o imovinsko-pravnim aspektima građevine.

Predviđena je i namjera da rimska piscina postane dio edukativno-izložbenog centra  zaštićenog područja koji bi educirao posjetitelje o kulturnoj baštini, krajobraznim vrijednostima, geologiji i biologiji zaštićenog područja koji valja čuvati za buduće generacije.

Bolska piscina nalazi se u obuhvatu Značajnog krajobraza Zlatni rat, te je zaštićeno područje prema Zakonu u zaštiti prirode. 

Problem u pozitivnim koracima oko kulturne promocije na Zlatnome ratu odnosi se na negiranje postojanja dodatne zaštite za Zlatni rat od strane različitih dionika pa se tako više ulaže u nicanje ugostiteljskih sadržaja, a ne obnovu vrijednih kulturnih i prirodnih spomenika. Zakonodavni okvir je također  licemjeran pa tako ustanove koje upravljaju tim zaštićenim dobrima ništa ne prihoduju od višemilijunskih turističkih sadržaja i tako je sve prepušteno propadanju i utjecaju turizma. Međutim uz dobru inicijativu i zajedničko djelovanje moguće je pristupiti obnovi.

Podsjećamo da je Javna ustanove More i krš upravo u Bolu 18. listopada 2017. godine održala radni sastanak Fokus grupe Značajnog krajobraza Zlatni rat.

Na radnom sastanku održanom u bolskom Domu kulture tada su sudjelovali načelnik Tihomir Marinković,  predstavnici Turističke zajednice Bol, predstavnici privatnog sektora, predstavnici škole, Centra za kulturu Bol, Udruge za bolji Bol, Pokreta otoka kao i bračkih ustanova.

Na probleme vezano za piscinu ukazivala je i prije Udruga za bolji Bol koja je istaknula da je za početak važno da se piscina barem čisti i održava od strane Općine Bol, odnosno komunalnog poduzeća Grabov rat, dok je za sve daljnje korake nužna suradnja s nadležnim županijskim konzervatorskim odjelom.

Isto tako, na sastanku je tada dogovoreno da će Centar za kulturu Općine Bol  kao općinska ustanova u kulturi, biti zadužen za kulturne djelatnosti u programskom smislu, te može preuzeti inicijativu za edukativne djelatnosti, no za održavanje spomenika potrebna je stručna briga konzervatora.

Zaključno, piscina ipak nije zaboravljena. Kroz prijedlog plana upravljanja županijska ustanova More i krš pokazala je inicijativu o konkretnijoj brizi za spomenik, no svakako je potrebna suradnja s Općinom Bol, Grabovim ratom i Centrom za kulturu.

Sudionici sastanka i sami su ukazali na problem i dali moguća rješenja, a sada je na svima zajedno ozbiljna i žurna obaveza da se naprave i prvi konkretni koraci i pomaci.

 

U nastavku osnovni podaci o piscini sa stranica Ministarstva kulture, kao i fotografije s radnog sastanka o Zlatnome ratu.

Bol, Arheološko nalazište villa rustica

Oznaka dobra: Z-4633

Pravni status: zaštićeno kulturno dobro
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Klasifikacija: arheološka baština
UNESCO zaštita: ne

Smještaj

Mjesto: Bol
Općina/grad: BOL
Županija: Splitsko-dalmatinska

Nadležni konzervatorski odjel

Naziv: Konzervatorski odjel u Splitu
Adresa: Porinova bb, 21000 Split
Telefon: 021/ 305 444
Email: [email protected]

Opis dobra

Zapadno od Bola na Zlatnom ratu nalazila se villa rustica. Sačuvani su ostaci njene cisterne za vodu (piscine) pravokutnog oblika (6,35 x 3,10 x 3 m). Zidovi debeli oko 60 cm građeni su manjim pravilno klesanim kamenjem, a u podanku velikim lomljenim blokovima. Unutrašnjost je ožbukana debelim slojem hidraulične žbuke. Cisterna je bila presvođena bačvastim svodom, od kojega je donedavno bio sačuvan potporni luk. Tragovi ostalih zidova tog kompleksa uglavnom su uništeni. Uz nalazište nalazi se gomila kamenja s ulomcima rimske keramike i ulomkom poklopca kamene posude. Prilikom gradnje ceste za Murvicu otkriveno je nekoliko rimskih grobova koji su vjerojatno pripadali stanovnicima vile.