Srednjoj školi Bol odobren je treći ERASMUS+ projekt A Healthy Taste of Inclusion. Koordinatori u ovom projektu su nam Slovaci iz Banske Bistrice, a sa nama u projektu sudjeluju još škole iz Češke (Plzen), Italije (Corato) i Španjolske (Valencia). Projekt traje 2 godine i u tom vremenu ćemo posjetiti sve države sudionice. U projektu će učenici naučiti više o gastronomiji pojedinih zemalja koje sudjeluju u projektu, s posebnim naglaskom na zdravu prehranu. Projektom se želi postići da učenici što bolje svladaju komunikaciju na engleskom jeziku, da nauče više o zdravom načinu života, te da nauče više o kulturnoj baštini država i gradova koje posjećujemo. Učenici će u projektu raditi s brojnim digitalnim alatima, te će izrađivati CLIL lekcije. U projekt će biti uključeni učenici u dobi od 14 do 19 godina.

Erasmus+ Sredstva programa EU