Danas, u ponedjeljak, 27. svibnja 2019., s početkom u 10.45 sati,   predstavljena je u Domu kulture knjiga DOMINIKANSKA GIMNAZIJA U BOLU NA BRAČU. Knjigu su  predstaviti urednici dr.sc. Renata Burai i dr.sc. Marinko Šišak, uz pozdrav i najavu pročelnika Općine Bol, Stipe Karmelića.

Knjiga je nastala na temelju znanstvenog kolokvija koji je održan u Bolu, u Centru za kulturu Bol, u studenome 2017. Izdavač je Naklada Bošković iz Splita, a knjigu je većim dijelom financirala Općina Bol.

Na predstavljanju su uz  bolskog načelnika i dominikance padre Mirka i padre Iva bili i bolski gimnazijalci te zainteresirani mještani i kulturno-prosvjetni djelatnici, Knjiga je uistinu vrijedan primjerak sačuvane bolske kulturne i prosvjetne baštine i zbornik radova o važnoj bolskoj instituciji kojoj možemo zahvaliti za današnje bogato školstvo u Bolu.