Organizatori škole su Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Institut za crkvenu glazbu i Dominikanski samostan Bol uz pokroviteljstvo Hvarske biskupije i Centra za kulturu Bol. Predavači su nastavnici Instituta za crkvenu glazbu KBF-a:prof. art mo. Miroslav Martinjak, izv. prof. art. Elizabeta Zalović, izv. prof. art. Mirta Kudrna, a vanjski suradnici Vinko Karmelić, mag. mus. i Ivan Šćepanović, mag. mus.Orguljaška škola osmišljena je kao izvannastavna aktivnost za studente Instituta za crkvenu glazbu KBF-a i srodnih visokoškolskih učilišta kao i za crkvene glazbenike i učenike, posebno s otoka Brača, Hvara i Visa kojih nemali broj svira orgulje.Otok Brač izabran je kao mjesto održavanja Škole zbog velikog broja vrijednih i različitih orgulja na relativno malom prostoru.

Dominikanski samostan je za potrebe ovog projekta dopustio korištenje orgulja u samostanskoj crkvi za vrijeme trajanja Orguljaške škole i jedne od dvorana u Samostanu za potrebe predavanja. Za vrijeme trajanja Orguljaške škole održat će se dva koncerta u samostanskoj crkvi Gospe od milosrđa na kojima će nastupiti polaznici Škole i predavači. U planovima je, ako ovaj projekt zaživi, organizacija Međunarodne orguljaške škole već 2022. godine s eminentnim europskim glazbenicima za domaće i strane studente i učenike. Ovakva je inicijativa svakako važna za kvalitetnije obrazovanje prvenstveno crkvenih glazbenika te ima svoj pozitivni učinak i na lokalnu zajednicu, posebno u osvješćivanju za vrijednost iznimnih kulturnih i materijalnih dobara s kojima raspolaže, u odgoju kulturno angažiranih mladih naraštaja i razvijanju ljubavi prema umjetnosti kod djece i mladih.

ORGULJAŠKA ŠKOLA U BOLU NA BRAČU 6. - 9. TRAVNJA 2021.