Završetak Mjeseca hrvatske knjige u Bolu – predstavljanje slikovnice “Ježincova škrapica” Tonke Alujević

Centar za kulturu Općine Bol s radošću vas poziva na predstavljanje slikovnice JEŽINCOVA ŠKRAPICA autorice Tonke Alujević i to u četvrtak, 15. studenoga 2018. u 18.30 sati u Domu kulture Bol.

Ježincova škrapica “za dicu i odrasle” , autoričin je hommage Branku Ćopiću i njegovoj Ježevoj kućici. Likovi nisu šumski nego morski, pa tako nema lisice Mice nego imamo hobicu Vicu. Tonka Alujević s ponosom i radošću svugdje širi čakavsku rič pa sva ta morska stvorenja govore dalmatinskin jezikon, a na kraju slikovnice se nalazi mali rječnik kako bi dica od malena učila i čuvala naše riči!

Ilustracije su napravljene tako da se fotografirala sjena likova prethodno iskrojenih od kartuna, koji u igri sa suncem na stijeni kraj mora, pričaju svoju priču. Autorica je na ovu ideju došla sjećajući se djetinjstva i svoga tate koji bi, kad nije bilo letrike, iza šterike rukama stvarao žive likove na zidu i pravio teatar sjena.

Slikovnica je objavljena u vlastitoj nakladi autorice. Predstavljanje u Bolu događa se nakon prave dalmatinske turneje, a kod nas će se njime završiti i Mjesec hrvatske knjige.

Podsjetimo:

Mjesec hrvatske knjige

 

Mjesec hrvatske knjige tradicionalna je manifestacija koju od 1995. godine organiziraju i realiziraju, u suradnji s Programskim i organizacijskim odborom manifestacije, Knjižnice grada Zagreba. Pokrovitelj manifestacije je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Tijekom mjesec dana (15. listopada – 15. studenoga) nastoji se na državnoj, ali i na lokalnim razinama što intenzivnije govoriti o knjizi, bilo s gledišta onih koji se profesionalno bave knjigom, bilo onih koji koriste usluge knjižnica, knjižara i slično. Ideja je okupljati na različitim programima sve one koje knjiga istinski zanima.