Zbog dotrajalosti vanjskih prozora i svih vanjskih vrata u Domu kulture, obnova drvenarije na zgradi naručena je još prije ljeta za kraj sezone te je započela sredinom rujna. Skinuti su i obnovljeni svi vanjski prozori, a sređuju se i sva prednja vrata. Radove izvodi  Stolarija Bugarin Nedjeljka izTrilja – tradicionalna stolarija  koja se isključivo bavi drvom, a rade na mnogim sakralnim i zaštićenim objektima spomeničke baštine pod nadzorom restauratora.

Radove je naručila i financira Općina Bol.

Zbog sve češćih i obilnijih kiša, drvenarija je na dijelovima potpuno propala te se prva vrata na zgradi moraju iznova izraditi, a ostalo se popravlja i sređuje. Obnova će osim uljepšanja zgrade, osigurati i sprječavanje prodiranja vode kroz dotrajale zatvore i onemogućiti poplave koje su se znale događati u prizemlju.