U najavi i pripremi događanja i cijelog programa za ljeto 2019., iz Centra za kulturu Općine Bol stiže nam i posebna napomena o obljetničkoj godini Bolskoga lita.

Ovogodišnje 30. Bolsko lito uz stalni će program donijeti i posebna obilježavanja i retrospektivnu izložbu prošlih godina.

Tim je povodom iz Czk Bol  najprije poslana molba svim sadašnjim suradnicima i sudionicima u organizaciji, a da se što prije utvrde datumi i okviri gostujućih Festivala, kao što su Imena, Graffiti na Gradele, Drugačiji film Renate Poljak i ostali,  ali da isti dodatno uključe okruglu obljetnicu i proslavu unutar svojih programa.

Posebna molba upućuje se i mještanima i turistima koji možda imaju fotografije, snimke,  programe i materijale raznih bolskih događanja prethodnih godina.

Centar za kuturu posjeduje bogatu arhivu od 2007.godine, a za sve prije vjeruje da će pronaći kod vrijednih prethodnika, a posebno u arhivi Općinske knjižnice i ravnateljice Jadranka Nejašmić, koja je odradila dobar prvi dio ovih lijepih 30 godina. Radujemo se materijalima i sjećanjima Krešimira Okmažića, tvrtke Zlatni rat  te mnogih o kojima ćemo više govoriti u cijeloj seriji tekstova i događanja posvećenih Bolskome litu.

Svaka je pomoć dobrodošla, a  primaju se naravno i kritike, sugestije i prijedlozi.

Više o aktivnostima i programima na našem portalu uskoro.