Prenosimo poziv i napomenu iz Centra za kulturu Bol o maloj i simboličnoj akciji koja je započela molbom sa društvenih mreža Czk Bol i školskih grupa još na početku bolske izolacije.

Kako djeci svakako  nedostaju  njihove uobičajne aktivnosti, a Domu kulture nedostaju ta ista dječica, ideja je bila da svako bolsko dijete ( barem oni do 5.r. ) doma nacrta nešto ili napiše svoju pozitivnu poruku, nešto veselo za sve nas na a4 papiru.

Roditelje se moli da za manju djecu napišu djetetovo ime, uzrast  i datum crteža u nekom kutu te da fotografiraju crtež svog djeteta i pošalju na mail [email protected].

Već je pristiglo dvadesetak crteža koji će se s ostalima printati za pravu malu izložbu –  da nas čeka u Domu kulture, a možda krenemo i sa vanjskom izložbom ako ovo potraje.

Vjerujem da ćemo nakon svega s posebnom radošću gledati te crteže i sjećati se naše bolske “karantene”.

Veliki pozdrav iz Centra za kulturu Bol posebno bolskoj dječici i svim korisnicima naših radionica, aktivnosti i događanja. Nadamo se skorim druženjima, pjevanju, plesu, sportu, kulturi.

Čuvajte se i ostajmo zdravi i veseli.