Tekst: I.B.

U sklopu Dana kulturne animaliSTike u Splitu najavljujemo i poseban gostujući program u Centru za kulturu Bol i to predstavljanje knjige i tri bioetičke radionice za školarce.Promocija knjige / zbornika posvećene utemeljitelju kulturne animalistike:

Nikola Visković: ???????????????????? – ???????????????????????????????? – ????????????????????????????????
Petak, 22. 19. 2021., 20 sati, Galerija Centra za kulturu Bol

Knjigu će predstaviti urednici: doc. dr. sc. Bruno Ćurko i Josip Guć.
Tri bioetičke radionice za školarce: Subota, 23. 10. 2021., od 10 sati, Galerija Centra za kulturu Bol

Dani kulturne animaliSTike su znanstvena i popularna manifestacija koja smjera k svestranom i cjelovitom sagledavanju odnosa čovjeka i životinje. Njihov je cilj iz različitih perspektiva (znanstvenih, umjetničkih, kulturnih itd.) opisati, a pomoću njih i moralno vrednovati, čovjekov odnos spram ne-ljudskih životinja. Uvid u ono što životinje jesu, kakav moralni obzir zaslužuju i kako ih s obzirom na to tretiramo, predstavlja nezaobilazni uvjet radikalne izmjene tog tretmana.

Premda je ova manifestacija internacionalnog karaktera, početnu inspiraciju crpi iz lokalnih izvora, s posebnim ciljem očuvanja izvornog lokalnog animalističkog impulsa (odatle »animalistika s velikim ST«). Jedan od takvih izvora svakako predstavlja stvaralaštvo autentičnog Mediteranca, ekstravagantnog umjetnika (poznatog prije svega kao glazbenika), mornara, nastavnika, anarhista i humanista (i mnogočega drugoga) Tome Bebića (Split, 1935.–1990.), čiji stihovi služe kao inspiracija za ovogodišnji podnaslov: Di nan je sad naš tovar Sivac? Međutim, program manifestacije otvoren je za sve teme koje se bave problematikom suodnosa čovjeka i životinje. Također, iako je manifestacija prvenstveno usmjerena na predavački tip aktivnosti, ona je otvorena i za druge (primjerice umjetničke) aktivnosti kojima bi se propitivala tema skupa.3. Dani kulturne animaliSTike “Di nan je sad naš tovar Sivac?” održat će se od 27. do 30. listopada 2021. u Splitu, dijelom i u čast (kako je jasno iz podnaslova) Tomi Bebiću (1935-1990), a dio u Bolu održat će se od 22. do 23. listopada 2021. godine.

Spomenuta događanja u Bolu, izdvojeni su dio ove vrijedne manifestacije i svojevrsni su poklon otoku Braču i Bolu.

Knjiga Nikola Visković: pravo – politika – bioetika. Zbornik povodom osamdesetog rođendana spomenica je radu autora koji je zadužio svaku od navedenih disciplina i djelatnosti u Hrvatskoj i šire. Radi se prije svega o uvođenju integralne teorije prava u bivšu Jugoslaviju, dosljednom pripadništvu kritičkoj i zelenoj ljevici te, za naše prostore također pionirskom, zagovaranju moralnog i pravnog obzira spram ne-ljudskih živih bića unutar konceptā kulturne botanike i kulturne zoologije ili animalistike, a potonjoj naša manifestacija duguje ime i ideju.

Bioetičke radionice za djecu:
U radionici »Anuška sredozemna medvjedica« djecu se dobro usmjerenim pitanjima potiče da promišljaju o njihovu odnosu prema prirodi, a naročito morskim životinjama. Sljedeća radionica provodi se uz priču za promišljanje naslovljenu »Beagle i glavata želva«, kojom se kroz raspravu nastoji osvijestiti probleme zagađenja mora i ugroze pojedinih životinjskih vrsta u moru i na obali. Konačno, u »Kvizu o Mediteranu« učenici se upoznaju s posebnostima mediteranskog okruženja, kulture, kuhinje, povijesti i priro-de, a uključuje i poticanje na promatranje ustaljenog i uobičajenog konteksta na novi način.Svaka od ovih edukativnih radionica pomaže razvoju kritičkog mišljenja i bioetičkog senzibiliteta.Dobrodošli!