Srijede su u Bolu od 21. lipnja  pa sve do 25. rujna rezervirane za  Bolske litnje noći na rivi.  Od službenog pozdrava ljetu  održane su već dvije takve večeri uz bogatu  ponudu na štandovima te glazbeni program na bini uz gostovanja bolske folklorne skupine Šotobraco kao i atraktivnu plesnu animaciju iz bračke škole Montuno te njihov vatreni šou, a koji su angažirani svake druge srijede.

Za srijedu, 10. srpnja, najavljeno je posebno iznenađenje i prava glazbena i baštinska poslastica.

U suradnji sa stalnim partnerom Centra za kulturu Bol – Festivalom dalmatinskih klapa Omiš, a koji ove godine u sklopu Omiškog festivala  organizira i posebnu Večer klapa iz iseljeništva, na bolskoj će bini u srijedu pjevati:

Ženska klapa Valovi – Buenos Aires, Argentina, zatim mješovita klapa Kartolina  i dječja klapa Fritule iz Windsora, Ontario, Kanada.

Za njih i nas će prije koncerta nastupiti bolski folkloraši – folklorna družina Šotobraco i otplesati bračke plesove i trogirski šotić.

Klapama iz iseljeništva pridružit će se i bolska klapa Veras, a za malo zabave uz poznate hitove nakon koncerta zadužen je naš Marin Karmelić Estrada.

U prilogu je objava ravnatelja FDK Omiš, kao i biografije i  fotografije gostujućih klapa.

U slučaju lošeg vremena, Bolska se litnja noć otkazuje, ali će se koncert svakako održati i to onda u bolskoj župnoj crkvi s početkom u 20.30 sati.

 

klapa Kartolina (mj) – Windsor, Ontario, Kanada

Članovi / Members:
Višnja Tijardović
Gabriela Tijardović
Daniela Papac
Bernardica Rodzik
Zoran Tijardović
Frank Pavičić
Dominik Tijardović
Voditeljica: Višnja Tijardović

Mješovita klapa Kartolina djeluje u Kanadi, u gradu Windsoru, u provinciji Ontario, a pridružena je Hrvatskoj katoličkoj župi Sv. Franje Asiškog. Windsor je grad u kojem je osnovana prva hrvatska župa u Kanadi 1950 god. Klapa Kartolina je osnovana 2013. godine, a najveći poticaj osnivanju bilo je uvrštenje klapskog pjevanja kao nematerijalne baštine čovječanstva pri UNESCO-u 2012. godine. Želja članova klape je njegovati dalmatinsku i hrvatsku narodnu baštinu i promicati izvornu klapsku pjesmu na području Kanade i Amerike, te je prenijeti novim generacijama. Klapa ima sedam članova, od kojih je većina rođena u Kanadi, a porijeklo vuku iz raznih krajeva Hrvatske.

Klapa je do sada ostvarila brojne nastupe u Kanadi i u Hrvatskoj a u 2016. godini je nastupila na više istaknutih koncerata klapskog pjevanja u Hrvatskoj od kojih je najznačajniji bio jubilarni 50. Festival dalmatinskih klapa Omiš na kojem su nastupili kao gosti. Klapa Kartolina organizator je prvog klapskog koncerta u Umjetničkoj galeriji u Windsoru 2015. godine,, koji je postao redoviti godišnji događaj, a na kojem nastupaju i druge klape. Pod svojim organizacijskim okriljem ima i dječju klapu – Fritule, koja ih prati gotovo na svim nastupima. Klapa Kartolina ima izuzetno zadovoljstvo ove godine ponovno nastupiti u Hrvatskoj na koncertima klapa iz iseljeništva u organizaciji Festivala dalmatinskih klapa Omiš.

klapa Fritule (dj) – Windsor, Ontario, Kanada

Članice / Members:
Viktoria Prša
Ivana Pavičić
Mateja Šimić
Lorena Papac
Gabriela Tijardović
Alana Pavičić
Iva Grbešić
Nives Grbešić
Petra Stojičić
Zara Perić
Milena Mataković
Rosina Kolich
Voditeljica: Višnja Tijardović

Dječja klapa Fritule iako mlada po godinama, ima iza sebe već brojne uspješne nastupe. Klapa je počela s radom 2015-te godine pri Hrvatskoj katoličkoj župi Sv. Franjo Asiški u gradu Windsoru, Ontario Kanada, pod organizacijskim okriljem klape Kartolina. Klapske pjesme izvode u višeglasnim aranžmanima koji su prilagođeni njihovim mladim glasovima, a u njihovom repertoaru osim tradicionalnih klapskih imaju i pjesme na engleskom i francuskom jeziku. Većina članica klape Fritule pripadaju drugoj generaciji Hrvata rođenih u Kanadi, a porijeklo vuku iz svih krajeva Lijepe Naše. Nastupi u Hrvatskoj u srpnju 2019-te godine su njihovi prvi nastupi izvan Kanade, a većini i prvi susret s klapskom scenom u Hrvatskoj uopće.

klapa Valovi (ž) – Buenos Aires, Argentina

Članice / Members:
Cecilia Fernández Šarić – prvi sopran
Ana Premužić – drugi sopran
Inés Cano – drugi sopran
Daria Trošelj – drugi sopran
Karina Jerković – drugi sopran
Jelena Nadinić – prvi alt
Ivana Šimunić – prvi alt
Silvia Detelić – drugi alt
Stella Hubmayer – drugi alt
Voditeljica: Isabella Ramos Mejía

Ženska klapa Valovi, osnovana je 2002. godine od kada neprestano djeluje. Osam članica klape pripadaju drugoj generaciji Hrvata. To su kćerke hrvatskih iseljenika koji su desetljećima živjeli u Argentini i sve govore hrvatski jezik. Jedna članica je Argentinka koja se pridružila klapi iz ljubavi prema pjevanju. Sve članice od mladih dana pjevaju u raznim vokalnim skupinama te neprekidno sudjeluju u radu Hrvatske zajednice. Najveći dio repertoara klape Valovi sadrži obrade izvornih napjeva, čime klapa daje svoj doprinos očuvanju naše kulturne baštine. Rezultat je takvog rada i prvi nosač zvuka pod nazivom „Valovi uživo” 2011. godine. Drugi nosač zvuka „Dobre djevojke”, studijski su snimile i objavile 2015. godine. Valovi imaju repertoar koji uključuje djela iz cijelog svijeta na hrvatskom, engleskom i španjolskom jeziku. i jedina su ženska klapa u Argentini. Voditelji klape bili su: Ivo Puches, Leticia De Luca, Gabriel Apromiano i Javier Zentner koji je obradio brojne glazbene aranžmane posebno za Valove. Klapa povremeno surađuje s maestrom Joškom Ćaletom, a 2017. godine i s Ninom Kordićem. U studenom 2017. god., zajedno s muškom klapom BA iz Buenos Airesa, „Valovi“ organiziraju Prvi susret klapa u Argentini koji se održao u Buenos Airesu i drugim argentinskim gradovima. Pored dvije domaće klape na susretu su gostovale klape Dišpet iz Zagreba, Vinčace iz Novog Vinodolskog i HKŽ Croatia iz Münchena kao i ravnatelj FDK Omiš prof. Mijo Stanić te je tom prigodom potpisana Povelja o suradnji s FDK Omiš. U Buenos Airesu u ožujku 2018. godine odlukom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, klapa Valovi odlikovana je Poveljom Republike Hrvatske.

Festival dalmatinskih klapa Omiš javna je ustanova u kulturi od nacionalnog značaja. Utemeljen je 1967. sa svrhom očuvanja, zaštite i promicanja autohtonog glazbenog naslijeđa dalmatinskog podneblja. Kao najstarija i najznačajnija institucija Festival je zaslužan za očuvanje i razvoj klapske pjesme, hrvatskog glazbeno-tradicijskog blaga, koje je u prosincu 2012. uvrštenjem na UNESCO-v reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva priznato kao svjetsko kulturno dobro.

Na spoznaji da je klapska pjesma reprezentativni uzorak dalmatinske glazbene baštine Festival ima brojne poklonike diljem svijeta, zamjetnu recepciju izvan granica Hrvatske i dugu tradiciju suradnje s klapama iz iseljeništva. Kroz bogatu festivalsku povijest klape iz iseljeništva nastupale su na omiškoj pozornici u brojnim prigodama. Najznačajniji Susreti klapa iz iseljeništva dogodili su se u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika 2006. i 2008. god. kada je u Hrvatskoj organizirano niz koncerata, a klape iz iseljeništva zapjevale i omiškoj publici.

FDK Omiš se svojom glazbenom baštinom nameće kao idealna poveznica za optimalni razvoj kulturne suradnje između domovinske i iseljene Hrvatske, a klape i klapsko pjevanje, kao savršeno sredstvo za očuvanje hrvatskog identiteta, jezika i nacionalne baštine. Kao nositelj, čuvar i promotor hrvatskog identiteta Festival kroz klapsko pjevanje raznovrsnim zajedničkim kulturnim projektima te uključivanjem dionika iz domovine i inozemstva želi realizirati mnogobrojne ciljeve i poveznice od zajedničkog interesa za domovinsku i iseljenu Hrvatsku. Ciljevi Festivala usmjereni su u pravcu dolaska klapa iz iseljeništva na pozornice u Hrvatsku i predstavljanja hrvatskoj javnosti ali i predstavljanja najboljih klape s omiške pozornice hrvatskim iseljenicima u Svijetu kako bi oni na najbolji način osjetili iskonsku baštinu, svoje korijene i glase svojih pradjedova. Suradnjom Zajednica Hrvata diljem svijeta i FDK Omiš produbljuje se veza domovinske i iseljene Hrvatske te se pridonosi ne samo popularizaciji izvorne klapske pjesme nego i promociji Republike Hrvatske i njezine kulturne baštine. Ovakvi susreti pridonose prenošenju i očuvanju tradicije na nove generacije hrvatskih iseljenika kako ne bi zaboravili svoje vlastite korijene.

Posljednjih godina klape iz iseljeništva organizirale su cijeli niz klapskih susreta i koncerata (Argentina, Kanada, Njemačka) na kojima su sudjelovale i najbolje hrvatske tradicijske klape. Njihova organizacija ima veliki značaj među hrvatskim iseljenicima i općenito u promociji kulture i stvaralaštva Republike Hrvatske, te iziskuje široku potporu državnih institucija: Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Hrvatskih veleposlanstava, Matice hrvatskih iseljenika, Ministarstva kulture RH.

Pozivom Barbershop kvarteta Studio 4 na Susret klapa iz iseljeništva FDK Omiš želio je približiti i drugačiju vrstu njegovanja tradicijskog pjevanja. Predstavljanje i povezivanje s američkom glazbenom tradicijom, u kojoj mali vokalni sastavi pjevaju a capella na visokoj umjetničkoj razini što je u nekim glazbenim elementima slično klapskoj pjesmi, odlična je prilika za širenje klapskog kruga i među drugim narodima. Najbolji takav primjer je upravo klapa Samoana iz Novog Zelanda čiji članovi nisu Hrvati.
Zahvala u organizaciji Susreta klapa iz iseljeništva ide gradovima Bol, Šibenik i Solin, našim partnerima Sylviji Marušić i Ambasadi SAD, Ivani Bošković Ivičić i Centru za kulturu Bol, Dinu Karađole i Turističkoj zajednici Grada Šibenika, Ustanovi Dom kulture Zvonimir Solin, Anti Roguljiću i klapi Krunik iz Kučina te svim sponzorima i partnerima koji su prepoznali nacionalnu važnost ovog događaja te na bilo koji način pomogli u njegovoj realizaciji. Vjerujemo da će svi sudionici Susreta klapa iz iseljeništva u Hrvatskoj provesti lijepe i prijateljske trenutke te u svoje domove diljem svijeta ponijeti pregršt divnih uspomena.

ravnatelj FDK Omiš
Mijo Stanić, prof.

The Dalmatian Klapa Festival Omis is a public cultural institution of national significance. It was founded in 1967 with the purpose of preserving, protecting and promoting the indigenous musical heritage of the Dalmatian coast. As the oldest and most important institution, the festival is responsible for the preservation and development of the klapa song and this traditional Croatian musical treasure. In December 2012, the Dalmation klapa was listed on the UNESCO’s list of intangible cultural heritage..
Realizing that the song is a representative sample of Dalmatian’s musical heritage, the Festival has numerous fans from around the world. Klapa music received a notable reception from outside the Croatian borders and has a long tradition of cooperation with Croatians from around the world. Through this prestigious history, many of the festival’s Croatian singers have performed on Omis’s stage at numerous occasions. The most significant klapa gathering took place in cooperation with the Croatian Emigrant Society in 2006 and 2008, when a number of concerts were organized in Croatia and klapas from abroad were singing to the audience in Omis.
The Dalmatian Klapa Festival in Omiš with its musical heritage is the ideal link for optimal development of cultural cooperation between homeland and Croatians from abroad. Klapa and klapa singing are the perfect means of preserving Croatian identity, language, and national heritage. As a carrier, guardian and promoter of Croatian heritage, the festival, through klapa singing, diversely joins cultural projects by including constituents from home and abroad. It hopes to carry out in all reality the many goals and links of common interest for our homeland and throughtout the world. The purpose of the Festival is not only to have the klapa singers from abroad come to the stage in Croatia and present themselves to the Croatian public, but to also be the best klapa that performed on this prestigious stage to Croatians all over the world. This way they can best experience their historical heritage, their roots, and the voice of their ancestors. Through the cooperation of the Croatian community from around the world and the FDK Omiš, the relationship between homeland and abroad is strengthened and it contributes not only to the popularization of the original klapa song but also to the promotion of Croatia and its cultural heritage. Such encounters contribute to the transfer and preservation of traditions to new generations of Croatians abroad so as not to forget their own roots.
In previous years, klapa from abroad organized a whole series of klapa gatherings and concerts (Argentina, Canada, and Germany), where the finest Croatian traditional klapas participated. Their organizations have great significance among Croatians abroad and generally in the promotion of culture and creativity of Croatian traditions. This requires full support from state institutions such as: The Ministry of Foreign and European Affairs, The Croatian Embassies, The Matrix of Croatian Abroad, and the Ministry of Culture of the Republic of Croatia.
Barbershop Quartet Studio 4 was invited to the FDK Omiš International Klapa gathering for us to hear the authentic sounds and appreciation of American barbershop quartet singing. Presentation and connection of this traditional American music, in which small vocal compositions sing acapella at a high artistic level, which in some musical elements is similar to the song of the klapa. This is an excellent opportunity for the spread of the klapa singing to other nations. Klapa Samoana from New Zealand whose members are non-Croats is an excellent example of the continuation of klapa singing.
Thanks to the Association of the Klapa from Abroad, we were invited to perform in the cities of Bol, Šibenik, and Solin. Also, thanks to our partners Sylvia Marušić and the US Embassy in Zagreb, Ivana Bošković Ivičić and the Cultural Center Bol, Dino Karađole and the Tourist Board of the City of Šibenik, Institution of Culture House Zvonimir Solin, Ante Roguljić and Klapa Krunik from Kučine and all sponsors and partners who recognized the national importance of this event and in any way helped to make it a realization. We believe that all the participants of the Klapa from abroad gathering in Croatia will enjoy beautiful and happy moments and will return back to their homes with a handful of wonderful memories.

Director of FDK Omiš
Mijo Stanić, prof.