BAJKE U TRAPERICAMA ” – predstava za uzrast od 5 + , nastala u dramatizaciji i režiji Borisa Kovačevića, renomiranog redatelja za djecu i mlade poznatog po svom osebujnom stilu režije ( Ja tata, Kod kuće je najgore , Munchausen i mnoge druge ).
Izabrane bajke su tri bajke braće Grimm:
Čarobna kapa, Kućna pomoćnica i Krojač i vila.
Predstava je u stilu komedije interaktivna je, a posebnost ove predstave je glumačko umjeće igranja story tellinga i stand ap comedy.
Predstava je sudjelovala na mnogim festivalima i ljetnim destinacijama ( Vukovarsko lutkarsko proljeće, Ogulinski festival bajki, Tinove ljetne noći u Vrgorcu, Dječji tjedan u Trogiru…)

Izvodi je dvoje glumaca – Matija Major i Sanja Sumrak Radoš.

BAJKE U TRAPERICAMA
klasične bajke braće Grimm u suvremenom ruhu

PREDGOVOR

Bajke braće Grimm dio su kolektivne svijesti suvremenog čovjeka. Njihov značaj i utjecaj na kulturu, umjetnost pa i život zapadnog svijeta može se mjeriti jedino s utjecajem Biblije ili grčkih mitova.

Kao i svako umjetničko djelo one su duboko ukorijenjene u mjesto i vrijeme svojeg nastanka. Kroz Grimmove bajke kapilarnom razgranatošću prožete su konkretne društvene i privredne datosti Europe do početka 19. vijeka. Nad tim oporim svijetom uzdižu se čudo i fantazija kao fascinantan protest ljudskog duha nad svim nepravdama i ograničenjima uvijek nesklone nam stvarnosti.

A što je s bajkama danas? Ima li danas čuda koja će nas utješiti? Imamo li mi danas mašte kojom ćemo oslikati svoje ideale?

Bajke u trapericama ne žele se takmičiti s Grimmovim bajkama, niti se imaju namjeru pridružiti njihovoj često opravdanoj kritici. Ne žele ni koketirati sa sveprisutnom disneyfikacijom, a nisu ni puko transponiranje Grimmovih bajki u suvremeni svijet. Bajke u trapericama su samosvojne pripovijetke koje žele biti jasne i razumljive djeci dvadeset i prvog stoljeća, a koje žele istovremeno s ponosom ukazati na izvor svoje inspiracije i tradiciju iz koje proizlaze.

Bajke u trapericama žele dati pravo našoj djeci da čudesan i fantastičan svijet od kojeg rastu krila otkrivaju na podlozi svoje svakodnevice i da se s vječnim moralnim i etičkim načelima upoznaju u kontekstu društvenih i ekonomskih odnosa koji ih u stvarnosti okružuju.

Predstava Bajke u trapericama