Tekst: Općinska knjižnica "Hrvatska čitaonica" | Foto: Šime Strikoman

Općinska knjižnica “Hrvatska čitaonica” organizira predavanje dr.sc. Radoslava Bužančića: “Bračka graditeljska baština od rane renesanse do baroka” koje je znanstveni uvod u projekciju scene “Juraj Dalmatinac na Braču”, snimljene u okviru projekta “Terra Croatica – Bročko blogo”, čiji su autori Jadranka Nejašmić i Šime Strikomana. Jurja Dalmatinca, koji dolazi u pučiški kamenolom po kamen za izgradnju šibenske katedrale, glumi bolski multimedijalni umjetnik Ivica Jakšić Čokrić Puko, a njegove učenike Božo Nejašmić i Đuro Mihovilović.

Program je u četvrtak, 16. kolovoza, u dvorištu knjižnice s početkom u 21.30 sati.