Tekst: Hrvatska čitaonica Bol

JAVNO PISMO OPĆINSKOM VIJEĆU

Predmet: Nepoštivanje Ugovora između između Press servisa d.o.o. iz Splita i Općine Bol

Poštovani,

gosp. Joško Egekher, osnivač Press servisa d.o.o. iz Splita koji je izdavač web portala boljani.info više poslanih članaka Općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“, tijekom protekle i ove godine, nije objavio. Između ostalog nekoliko izvješća o snimljenim scenama u sklopu projekta „Terra Croatica – Bročko blogo“, članak o dvadesetoj obljetnici obnove bračke nošnje i osnivanja folklorne družine „Krejonca“ kao i odgodu predstavljanja knjige „Bolski glazbeni spomenar“ kojoj je nakladnik „Hrvatska čitaonica“ uz financijsku potporu Općine Bol. Učestale zamolbe ravnateljice knjižnice za razgovorom, kao i za objašnjenjem, pismene i usmene, gosp. Egekher ignorira.

Prema Ugovoru o poslovnoj suradnji s Općinom Bol, web portal boljani.info, zastupan po Jošku Egekheru, dužan je „pratiti događanja i izvještavati o radu Centra za kulturu Općine Bol, općinske knjižnice, Dječjeg vrtića i općinske tvrtke Grabov rat“ za što mu Općina kao sponzor plaća „dio troškova održavanja u iznosu od 3.300,00 kuna mjesečno uvećano za PDV prema računu izdavača za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine“.

Molim vaš prijedlog o rješenju problema.

Hvala na suradnji.

Srdačan pozdrav,
ravnateljica
Jadranka Nejašmić

PRESS SERVIS d.o.o. iz Splita, Matice Hrvatske 8, OIB: 45550946323, zastupan po osnivaču Jošku Egekheru iz Splita (u daljnjem tekstu: izdavač)

i  

OPĆINA BOL, Uz Pjacu 2, Bol, MB: 2604975, OIB: 88849172829, po zakonskom zastupniku načelniku Tihomiru Marinkoviću (u daljnjem tekstu: sponzor), zaključuju slijedeći

UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI

Članak 1.

Press servis d.o.o. je izdavač web portala www.boljani.info putem koje se svakodnevno objavljuju informacije i obavijesti o događanjima u općini ili od interesa za stanovnike općine.

Članak 2.

Obveze  izdavača su:

-izvještavati sa sjednica općinskog vijeća,

-izvještavati sa sjednica ili objavljivati zaključke odbora i povjerenstva općinskog vijeća,

-objavljivati oglase i obavijesti koje općina javno objavljuje na svojim oglasnim pločama,

-posebnu pažnju posvetiti aktivnostima u općini uz državne praznike, a posebno uz Dan općine,

-pratiti događanja i aktivnosti u općini radi boljeg informiranja javnosti (javne rasprave, skupovi građana, referendumi, izbori, natječaji i sl.)

-pratiti događanja i izvještavati o radu Centra za kulturu Općine Bol, općinske knjižnice, Dječjeg vrtića i općinske tvrtke Grabov rat.

Članak 3.

Obveza sponzora je plaćanje dijela troškova održavanja web portala u iznosu od 3.300.00 kuna mjesečno  uvećano za PDV prema računu izdavača za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

Plaćanje može biti polugodišnje ili mjesečno.

Članak 4.

Sponzor bez naknade može prenositi informacije na svojim web stranicama.

Na kraju mjeseca izdavač će pismeno izvještavati sponzora o objavljenim  oglasima i natječajima sponzora.

Članak 5.

Dogovor o poslovnoj suradnji vrijedi od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine, a produžuje se svaku iduću godinu ukoliko stranke ne otkažu ugovor do 1. studenog tekuće godine.

Ovaj ugovor zaključen je u dva istovjetna i jednakovaljana primjerka, po jedan za potrebe svake ugovorne strane. 

U Bolu, dana 25. ožujka 2019. godine

      sponzor:                                                                                           Press servis d.o.o.:

   OPĆINA BOL                                                                                  

_________________                                                                  ______________

 Tihomir Marinković                                                                       Joško Egekher

* Stavovi izneseni u kolumnama, vašim vijestima i komentarima osobni su stavovi autora i ne izražavaju nužno stav redakcije portala BOLinfo.hr