U organizaciji bolske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ dr. sc. Branko Matulić, prorektor za kvalitetu, kulturu i umjetnost Sveučilišta u Splitu, održat će predavanje „Lovrečina – mjesto ranokršćanskog krštenja“ u petak, 19. srpnja, u dvorištu knjižnice s početkom u 21.00 sat, a Jadranka Nejašmić predstavit će scenu krštenja snimljenu sa Šimom Strikomanom na istom lokalitetu u sklopu projekta „Terra Croatica – Bročko blogo“.

Ranokršćanska crkva iz 6. st., u uvali Lovrečina istočno od Postira, jednobrodna je građevina s predvorjem, nizom pomoćnih prostorija i krsnim zdencem. U njoj je križna grobnica u kojoj su se čuvale relikvije sv. Lovre kome je crkva posvećena. Crkva se nalazi unutar zidina samostanskog sklopa koji je sagrađen nad antičkim ruševinama rustične vile.

Posebno je lijepa krstionica, križnog oblika, sa stepenicama na južnoj, zapadnoj i sjevernoj strani i uzdignutim podankom. Nad njim je postavljen ciborij na četiri stupa s kapitelima i kamenim gredama s križevima koji daje dostojanstvo obredu krštenja.

 

Lovrečina - Terra Croatica - Bročko blogo