U organizaciji bolske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ dr. sc. don Josip Dukić,  izvanredni profesor crkvene povijesti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, održat će predavanje „Pustinjaci od Egipta do Brača“ u subotu, 27. srpnja, u dvorištu knjižnice s početkom u 21.00 sat.

Jadranka Nejašmić i Šime Strikoman predstavit će scenu snimljenu u Pustinji Dračeva luka i samostanu picokara Dutić koje su dio projekta  „Terra Croatica – Bročko blogo“.

Dr. sc. Josip Dukić Filozofsko-teološki studij završio je 1992. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Za svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije zaređen je 1992. god. Od 1992. do 1998. vršio je službu župnika u župi Žedno-Arbanija na otoku Čiovu. Poslijediplomski studij crkvene povijesti započeo je 1998. u Rimu na Fakultetu crkvene povijesti pri Papinskom sveučilištu Gregorijana. Na učilištu je magistrirao 2000., a doktorirao 2008. godine. Tema magistarskog i doktorskog rada su starokršćanski natpisi iz Salone. Za boravka u Rimu, završio je i Vatikansku školu za paleografiju, diplomatiku i arhivistiku. Nakon povratka u domovinu preuzeo je službu knjižničara u Nadbiskupskome sjemeništu u Splitu (Paštrićeva knjižnica). Od šk. god. 2005./2006. počeo je predavati crkvenu povijest na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, a 2017. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Utemeljitelj je i predsjednik udruge Kulturno društvo „Trilj“. U toj je udruzi, zajedno s brojnim suradnicima u Trilju, objavio 26 knjiga različite tematike te potaknuo niz manifestacija u okolnim selima. Član je Viteškog alkarskog društva Sinj. Kulturno je preporodio triljski kraj.

Dračevu luku utemeljili su 1512. god. Toma iz Duća i Luka iz Poljica. U samostanu je bivalo i do šesnaest svećenika, sluga i sluškinja. Posljednjih godina djelovanja, službu su obavljali dominikanci iz Bola. Od 1946. god. Pustinja je napuštena. Noću, 21. prosinca 1955. god. izbio je požar i uništio veći dio samostana.

Samostan picokara Dutić osnovao je 1512. god. (N. Lag) ili 1520. god. (A. Valier) svećenik Marin de Capitaneis iz Splita. U nerežiškoj arhivi iz 1736. god. zapisano je da u ovom samostanu žive tri redovnice i jedna služavka. Pri uvođenju katastra na Braču, 1846. god., samostan je upisan kao Sv. Katarina konvento. Ne zna se kada se ugasio.