Foto: Šime Strikoman

Projekt „Terra Croatica – Bročko blogo“, autora Jadranka Nejašmić i Šime Strikomana, obogaćen je devetnaestom scenom koja je prikaz:

KLESANJE POVALJSKOG PRAGA
Glumci:
Fra Luka Norac Kevo – opat Ratko
Ivan Ostojić – majstor Radonja

Dio kostima preuredila i šivala je Mirjana Bižaca.
Kostime i scenu osmislila je Jadranka Nejašmić,
redatelj i direktor fotografije je Šime Strikoman,
a njegovi asistenti su: Božo Nejašmić, dr. sc. Vjekoslav Koljatić i Zoran Kojdić.

Za samostanski oratorij uzeli su monasi nekadašnji baptisterij. Na zapadnom zidu probijaju vrata, za koja prvi hrvatski imenom poznati majstor Radonja kleše 1184. god. prag nadvratnik i u njemu natpis ćirilskim pismenima, odnosno, bosančicom.

Suvremeno čitanje:

Ja majstor Radonja
sazidah ova vrata Boga
Gospodina radi i da budem dijelnikom
ove crkve

Crkvi Svetoga Ivana knez
Brečko htio biti
dijelnikom i dade joj zemlje
po Koncu

Iste godine sazva povaljski opart Ratko u biskupskoj palači u Bolu predstavnike svjetovne i crkvene vlasti pod vodstvom bračkoga kneza Brečka radi povrata posjeda koje je samostan prije uživao. Popis posjeda opatije ovjeren je u poznatoj Povaljskoj listini koja je najstarija ćirilićka listina pisana hrvatskim jezikom. Čuva se u župnom uredu u Pučišćima.
Benediktinci su napustili samostan sredinom 1357. god. Ostali su čuvari koji su se nazivali eremitima. Napoleonova uprava dokinula je opatiju 1807. god., a sredinom 19. st. sav je posjed bio rasprodan. Ostaci inventara preneseni su u Pučišća.
U kasnijim stoljećima nekadašnji monaški stan nad starokršćanskom apsidom nadograđen je i pretvoren u utvrđeni Kaštil.
Pod njin je pokopano grčko dite nad kotlom punin blaga.

Stara krstionica postala je prezbiterijem sadašnje župne crkve, uklonjena su Radonjina vrata, probijeni svi zidovi i dodane četiri kapele, dograđen je zvonik.