Foto: Šime Strikoman

BENEDIKTINSKA OPATIJA U POVLJIMA

Projekt „Terra Croatica – Bročko blogo“, autora Jadranka Nejašmić i Šime Strikomana, obogaćen je devetnaestom scenom koja je prikaz:

KRAĐA TIJELA SV. IVANA POVALJSKOG

Glumci:
Nikola Ljubomirac i Tonči Ostojić – Mlečići
fra Luka Norac Kevo – opat Ratko
Neven Ostojić i Milan Zlatar – monasi benediktinci

Dio kostima preuredila i šivala je Mirjana Bižaca.
Kostime i scenu osmislila je Jadranka Nejašmić,
redatelj i direktor fotografije je Šime Strikoman,
a njegovi asistenti su: Božo Nejašmić, dr. sc. Vjekoslav Koljatić i Zoran Kojdić.

Krsni zdenac se još od ranog srednjeg vijeka na čitavom Braču i u susjednim krajevima častio kao grob svetoga Ivana Povaljskog. Pučka predaja kaže da je tu bio pokopan neki veliki sluga Božji, brački knez, koji je sve svoje imanje darovao samostanu i postao redovnikom.

I danas stoji kamen u Gradcu na kojega je sedi i s kojega je sudi.

Njegovo tijelo odnijeli su Mlečani 3. srpnja 1215. god. Neraspadnuto stoji pohranjeno u drvenoj škrinji u crkvi San Pietro de Castello u Veneciji s natpisom: Corpus S. Joanis Ducis Alexandrie M., što znači da se štuje kao Ivan knez Aleksandrijski da bi se zameo trag krađi.

Sv. Ivan istaknuo se strogim pokorničkim životom i umro na glasu svetosti. Legendama ukrašena pučka predaja govori da bi razastro kabanicu po moru i na njoj plovi, da je zaustavi kugu ričima: Šukadar-bukadar, u Povlja kuga nikadar! i izlema je svojin pastirskin štapon, a  na Šćirovoj Glavi, na kamenu na kojen je moli, lipo se vidi otisak njegovih kolin.

Napomena: Nakon dugog promišljanja, odlučili smo se za prikaz krađe tijela iz apside bazilike umjesto iz krstionice, radi što cjelovitijeg prikaza cijele opatije.