Zbornik radova „Frano Radić – život i djelo“, nakon dvije godine intezivnih priprema, pušten je u tisak. U Grafičkom zavodu hrvatske, u nazočnosti ravnateljice „Hrvatske čitaonice“ Jadranke Nejašmić, otisnut je probni arak i s njezinim dopuštenjem nastavljeno je tiskanje. Gotovu knjigu možemo očekivati za dva tjedna.

Objavljivanje knjige o znamenitom Boljaninu, koji je svojim djelovanjem zadužio hrvatsku nacionalnu kulturnu povijest, Franu Radiću, polihistoru, pedagogu, arheologu, prevoditelju, kulturnom i javnom djelatniku, inicirala je Općinska knjižnica „Hrvatska čitaonica“, koja je uz Nakladu Bošković i suizdavač, uz financijsku potporu Općine Bol u nakladi od 500 primjeraka.

Obimna knjiga od 392 stranice, opremljena brojnim fotografijama, sadrži sljedeće priloge:  Katarina Pavešić: „Obiteljska sjećanja“, dr. sc. Ljuba Radić: „Frano Radić – O pedesetogodišnjici rada“, dr. sc. Dasen Vrsalović: „Frano Radić – znanstveni izvjestitelj Hrvatskog starinarskog društva u Kninu“, dr. sc. Franko Oreb: „Frano Radić (1857. – 1933.)“,  dr. sc. Stanko Piplović: „Školovanje graditelja u Dalmaciji tijekom 19. stoljeća“, doc. dr. sc. Jakov Karmelić, prof. dr. sc. Roko Dejhalla: „Frano Radić – pionir u teorijskom obrazovanju brodograditelja na Korčuli“, Silvana Petešić: „Numizmatička zbirka iz ostavštine Frana Radića“, Gjuro Szabo: „Nekrolog“ i  Nada Vrsalović: „Bibliografija Frana Radića“. Knjiga sadrži i Radićeve radove: pretiske odabranih autografa, stručne članke s temama vezanim uz otok Brač i pretiske odabranih prijevoda.

Zbornik je dizajnirao i grafički pripremio Neven Marin, a urednici su: Jakov Karmelić i Jadranka Nejašmić.

 

Tiskanje knjige 'Frano Radić - Život i djelo'