Tekst: Jadranka Nejašmić | Foto: Šime Strikoman

Poznato nam je da je najkasnije u 6. st. n. e., a možda i ranije, na mjestu današnjeg Supetra bilo naselje. To svjedoče ostaci monumentalne ranokršćanske trobrodne bazilike, otkrivene 1974. i 1979. god. na mjestu današnje župne crkve. Ona nikada nije potpuno istražena jer se nalazi pod crkvom. Bila je ukrašena podnicom od prekrasnog mozaika na kojoj  je vidljiv utjecaj onovremene radionice u Saloni.

To je jedina bračka ranokršćanska crkva s mozaičnim ukrasom.

Posvećena je apostolskom prvaku sv. Petru – san(c)t(us) Petr(us) i zasigurno je dala ime luci i kasnijem naselju Supetru.

„Danas su dijelom vidljivi ostaci sjevernog vanjskog zida, temelji kolonade koja dijeli bočni zid i glavni brod te mozaici koji su se nalazili u sjevernom bočnom brodu crkve.

Geometrijski motivi rombova, krugova, kvadrata i Solomonovih čvorova izvedeni su upotrebom crvenih, bijelih, sivih i crnih kockica, a organizirani su u pravilno raspoređena kvadratna polja.“ (Barbarić, V., Ursić, N.)

Mozaik je obnovljen 2018. godine.

Majstori izrade mozaika: Tonči Klepo i Marijo Derado.

Zahvala:

don Pavi Gospodnetiću na dopuštenju snimanja i korištenju župne kuće kao i na kontaktu s glumcima, Jozi Omeroviću i Roberti Samardžić također na kontaktu s glumcima, Boži Nejašmiću i poduzeću „Bijeli kamen“ iz Pražnica na pripremi mozaika, Željku Višiću na darovanoj keramičkoj zdjeli, Lovri Karmeliću na posudbi drvene kutije, Ivici Dubravčiću na posudbi starog alata, Tonču Kukoću Bageru na posudbi panja, Tonču Jakšiću Popiću na darovanom konopu, Andrei Matoković na stručnom savjetu.

Autori: Jadranka Nejašmić i Šime Strikoman
Kostime šivala: Mirjana Bižaca.
Scenu osmislila i kostime kreirala: Jadranka Nejašmić
Snimio: Šime Strikoman, h.f.s.
Asistenti: Božo Nejašmić i dr. sc. Vjekoslav Koljatić