Tekst: Jadranka Nejašmić | Foto: Šime Strikoman

2. DIL

Spominjete se da ovako grie daje?

A kuća unutra je bila jelnega nevuojnega čovika, Morko mu je bilo ime, a zvoli su ga – bi je onako grintov, grintov i prilišno je bi sardit – a zvoli su ga Morko Sila.
Ćapali su ga ovi Vukovići – jemali su ništo vartla svuoga okolo njegovie kućie – i govoridu:

Doj, Morko, govoridu,  prodoj ovo tvuoga i prodoj kuću, a da mi učinimo ovuod kuću.

A vuon da nieće! A vuon da nieće!
A oni kozali: Po plotit ćemo ti.
I Morko da nieće.

Scenu posvećujemo Rajku i Jošku Ščepanoviću

Glumci:
Morko Sila: Vinko Marinković Bumba
Popi: Vinko Marinković Vragić, Pravdan Katić i Vlado Karninčić
Kapitoni: Siniša Soljačić, Ante Lalić i Vedran Krunić
Kapitonske žene Španjuolke: Nikolina Brkić, Zdravka Koljatić i Linda Marinković
Dica: Ariana Marinković, Marinela i Tonka Koljatić
Šindik: Mate Petrić
Morkovi prijateji Dubrovčani: Rade Jerčić i Vicko Ščepanović
Zidori: Jurko i Rudolfo Marinelić i Vinko Klarić
Tovor Puli

Snimatelj dronom: Frane Marinković
Frizure: Štefica Ćurin
Šminka: Kate Pavišić
Šivanje: Mirjana Bižaca
Scenaristica i kostimografkinja: Jadranka Nejašmić
Direktor fotografije: Šime Strikoman, h.f.s.
Asistenti: Božo Nejašmić, dr. sc. Vjekoslav Koljatić i Ana Rašperger

Sponzori: Općina Bol – Hrvatska čitaonica, Ljekarna Škoko, Frane Marinković, restoran Argento, Nikolina Brkić i frizerski salon Štefa.

Zahvaljujemo:
Rajku Viličiću na dopuštenju snimanja u Palocu, Mirku Periću, direktoru, Jozi Bošnjaku, Tinu Martiniću i Siniši Babiću, komunalcima u komunalnom poduzeću Grabov rat na čišćenju Paloca, Frani Marinkoviću na snimanju dronom, Jakovu Karmeliću na stručnom savjetu i brojnim fotografijama, dr.sc. Josipu Vrandečiću, Vanji Kukec, Petri Blažević, kustosici Pomorskog muzeja u Splitu, Sanji Ivančić, kustosici Etnografskog muzeja u Splitu, Andreji Matoković, kustosici Zavičajnog muzeja otoka Brača na stručnom savjetu, Štefici Ćurin na oblikovanju perika i izradi frizura, Nikolini Brkić na korištenju apartmana, restoranu Argento na prehrani, Ljekarni Škoko na plaćenim troškovima šivanja kostima, Nikici Trutaniću na preuzimanju i slanju kostima iz Zagreba, Kosti Vukota na kontaktu s ravnateljem Folklornog ansamla Linđo, slanju kostima iz Dubrovnika i vraćanju natrag, Vicku Ščepanoviću i Jošku Gospodnetiću na prijevozu rekvizite u Paloc i vraćanju vlasnicima, Ani Rašperger na darovanim cvitima, pomoći pri uređenju Paloca i asistenciji pri snimanju, Katici Pavišić na pomoći pri uređenju Paloca,Vini Cvitanić na darovanim bruštulonim miendulima, Vladimiri Pavletić na dopuštenju snimanja u dvorištu, Deani Marinković na uređenju dvorišta, hotelu Kaštil na korištenju prostora, Nikši Petriću na asistenciji u hotelu, Nikici Bodloviću na skidanju vrata s Paloca, Bartulu Bakuliću, ravnatelji OŠ Bol, na dopuštanju izostanka s nastave profesorici i djeci, Ivici Vlahoviću na brojnim prijevozima platna i kostima iz Postira i natrag, Boži Nejašmiću na izradi skele, darovanom vinu i asistenciji tijekom pripreme scene;

na posudbi:
dva folklorna odijela – Vlahu Kljunku, ravnatelju i Tajani Kero, garderobijerki Folklornog ansambla Linđo, šešira, berete, mudonti i bagulina – intendantu Srećku Šestanu i garderobijerki Zdravki Drlje iz HNK Split, tovara i samora – radi Jerčiću, stolica, stola – Ankici Buvinić, reverende – don Juri Martiniću, župniku u Postirima i don Ivici Huljevu, župniku u Pučišćima, berete krože – don Stanku Jerčiću, župniku u Jelsi, i Heleni Valerijev iz Ložišća, dolamice – Ani Tomšić iz Supetra, Vedranu Bezmalinoviću iz Novoga Sela i Miljenku Kruniću, košulje – Diani Marinković, kapetanske kape – Aljoši Jurasu, mizariule – Vicku Ščepanoviću, Lovri Karmeliću, Mati Petriću i Željani Cvitanić, kartola, damijona, polivači i miha – Ivici Cvitoviću, solmi – Vini Cvitanić, bačvi – Jaki vino, sablje – Franki Marinković, cipela, kamižota, hlača, košulja i sokolaških maja – Leni Ščepanović, Desanki Brizić, Ani Rašperger, Anđelki Marinković i Vedranu Koljatiću, dijelova nošnje – FD Krejonca, marame i nakita – Mariji Vrca, tabakiere, škrinje, sekstanta i kanočola – Siniši Soljačiću, lula, košulje i manžeta – Damiru Dubravčiću, facoletima i metvice – Desanki Brizić, haljine, velete, šala i rukavica – Perici Bošković, bićerina – Mariji Tomaš iz Novoga Sela, bocunića, tacne i pjata od latie – Dušanki Marinković, varše – Goranu Bakoviću iz Murvice, mriže – Tonču Jakšiću Popiću, tronošca, trapulie i damijonicie – Boži Nejašmiću, kamižota – Ivici Ščepanoviću Trutu, košulje i manžeta – Ivici Briziću Muću, cvića u pitarima – konobi Mlin i Vini Cvitanić, stalka za cvijeće – Kseniji Bodlović, haljinica – Slavici Bošnjak, Lindi Marinković i Ivani Okmažić, cipelica – Nikolini Akrap, nakita – Lindi Marinković i Tonkici Trutanić, bićerina, odijela, košulje, naočala, džepnog sata i dugaških mudonti – Fanici Katić, džepnom satu i šalu – Mirej Kale, šudarića – Tihi Pavišiću, pota – Jasenki Milosavljević i Antoniji Kukoč, čvira, drvenih skala i zidarskog alata – Vinku Marinkoviću Bumbi, zidarskog alata – Jurku Marineliću, kapi francuzici – Stjepanu Domiću iz Ložišća, kombola – Seki Ščepanović, tri para hlača, tri prsluka i dvije kape, iako uz naplatu, – intendantici Dubravki Vrgoč i garderobijerki Maji Bilić Prcić iz HNK Zagreb, Zorki Martinić iz Pučišća, Meri Biliš, Peri Banu iz Novoga Sela, Mariji (mlađoj), Juri Tomašu Nikši Hržić, iz Ložišćana, dr. Željki Barbić – Peronja, Tomi Deškoviću i Mirku Radiću na posredništvu s vlasnicima posuđenih predmeta, molitvenici su pok. padre Bepija Karninčića (fundus knjižnice), rečina za kapetana (pok. Mihovila Mijota Macanovića), bebe, jantarna ogrlica, prsten i naušnice, šal, prsluk i košulja su Jadranke Nejašmić.