TERRA CROATICA – BROČKO BLOGO
21. scena
GARŠKI KAMEN SRIĆE

Autorica teksta, scenografkinja i kostimografkinja: Jadranka Nejašmić
Direktor fotografije i filmski snimatelj: Šime Strikoman, HFS

Zahvaljujemo:

glumcima: Mariji Tomaš, Pauli Tomaš, Nori Bago, Karmen Selak, Mariani Karmelić, Ivi Jakšić, Maji Karmelić i Josipu Rukavini, ljekarni Škoko na sponzorstvu, Branku Karmelić, Lovri Karmeliću i Boži Nejašmiću na izradi splavi, DVD-u Bol na čišćenju splavi, Tonču Jakšiću Popiću na vučenju splavi, korištenju broda pri snimanju i posudbi konopa, Tonču Cvitaniću Biliću, Damiru Bačiću i Čarliju Topaloviću na prijevozu splavi, Ivici Nižetiću na izradi nakita od školjki i posudbi kamenčića sreće, Frani Marinkoviću na snimanju dronom, Mirjani Bižaca na šivanju kostima, Antoniji Jakšić Dorotić na stručnim kostimografskim savjetima, šivanju dijela kostima za sirene i asistenciji pri snimanju, Pieri Marinković na šminkanju glumaca, Ivici Jakšiću Čokriću Puku na korištenju pjesme, Maji Brajko Livaković na korištenju imena „Zlatnorata, Marinu Musiću na snimci pjesme, Darku Karmeliću i Braci Santu na izradi krune i štitnika, Štefici Ćurin na oblikovanju perike i posudbi umetka za kosu, Mari Jakšić na posudbi školjski i morskih zvijezda, „Bluesun“ hotelima na darovanoj usluzi pansiona za autora, restoranu „Topolino“ na darovanim pizzama za glumce, restoranima „Vendetta“ i“ Mali raj na darovanim večerama za suradnike, Franu Volareviću na darovanom stiroporu za splav, Boži Nejašmiću na darovanom vinu za glumce i suradnike i asistenciji pri snimanju i prijevozu splavi,  Andrei Vuleta, Zoranu Kojdiću i dr. sc.Slavku Koljatiću na asistenciji pri snimanju, Dariji Marinković, Jerku Hrabaru i  restoranu „Vendetta  na posudbi lepeza sv. Jakova, Zdravki Koljatić na posudbi oglednog primjerka sireninog repa, Vicku Ščepanoviću na posudbi konopa, Mati Đakoviću na vađenju „ložine“, Općini Bol na odobrenju snimanja, komunalnom poduzeću Grabov rat, nadasve  direktoru Mirku Periću i Anti Selaku, na osiguranju pomorskog i kopnenog područja snimanja, pripremi balvana za izradu splavi, korištenju prostora za pripremu snimanja i na koktelima za glumce.