U organizaciji Općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“  u Bolu dr. sc. Jakov Karmelić održat će predavanje Bolski potoci u četvrtak, 29. srpnja, u dvorištu knjižnice s početkom u 21.00 sat.

Na području općine Bol kao i u brojnim vapnenačkim i krškim krajevima ne postoje stalni površinski tokovi, ali postoje četiri značajna bujičina vodotoka. Padine niz Bolsku krunu su prirodni slijev velikog nagiba s kojega površinska voda nakon obilnih kiša teče u bujičnim vodotocima.

Nakon povodnja 1891. godine koji je prouzročio katastrofalne posljedice, odlučeno je napraviti opsežne hidrotehničke radove te su se kamenom obložila korita nastalih bujica sagradile vaške i brane. Predmetnim uređenjem osigurala su se dva bujična toka od daljnjeg ispiranja, erozije i obrušavanja te nesmetano protjecanje vode bez da se ugroze okolni vinogradi i objekti.

Ove godine navršava se 130 godina od rušilačkog povodnja 1891. godine. Jakov Karmelić podsjetit će nas na to doba, posljedice povodnja, uređenje vodotoka kroz noviju bolsku povijest kao i trajne spomene (križ i spomen ploču na zgradi nasuprot Doma kulture) koji nas opominju na opasnosti povodnja i stalnu potrebu održavanja vodotoka.