Završna konferencija projekta YCARHe održana je u ponedjeljak, 27. 11., u dvorani Porat u Pučišćima.

Jedan od partnera projekta YCARHe je Udruga za otočni razvoj Brač, čija je predsjednica Lucija Puljak na početku predstavila projekt i njegov glavni cilj – osnaživanje mladih u ruralnim sredinama kako bi postali aktivni građani jačajući poduzetnički duh temeljen na baštini.

Na konferenciji je predstavljen pedagoški vodič za rad s mladima, te su opisane aktivnosti za njihovu obuku.

Kao članice Udruge Brač u projekt su bile uključene Ana Bodlović i Zdravka Koljatić koje su sudjelovale u partnerstvima u Grčkoj (Aegina, rujan 2016.), Bugarskoj (Dragalevtsi, Sofia, listopad 2016.) i Hrvatskoj (Pučišća, travanj 2017.). Bolske predstavnice imale su i svoje prezentacije.

Ana je opisala partnerstvo u Hrvatskoj gdje su bile i voditeljice jedne od radionica (u vili rustici Mirje – Postira). Zdravka je govorila o partnerstvu u Bugarskoj na kojem su obje sudjelovale kao voditeljice hrvatskog tima.

Prije same konferencije, HRT je snimao priloge s dijelom projektne ekipe  (Lucija Puljak, Daniel Šantić, Ivana Gospodnetić i Ana Bodlović) i to na više lokacija na otoku (Škrip, Dol i villa rustica Mirje iznad Postira). Članovi cijelog projektnog tima (svi navedeni + Zdravka, Vanja Purić iz LAGa i Frane Drpić) kasnije su na  YCARHe koferenciji u Pučišćima predstavili ideju projekta i njegovu dosadasnju realizaciju.

Podsjetimo:

Projekt YCARHe (Young Citizens in Action for Rural Heritage) je projekt podržan europskim programom ERASMUS+. Cilj projekta je ojačati osjećaj građanstva među mladima u ruralnim sredinama, potaknuti njihov osobni razvoj i poduzetnički duh koristeći se baštinom. Projekt YCARHe okuplja 6 partnera iz 5 zemalja: Bugarska, Hrvatska, Francuska, Grčka, Italija.

Sve detalje ostavljamo za posebno predstavljanje u Bolu koje je u planu uskoro.

YCARHE web

Info i fotografije: Ana Bodlović i projektni tim