Poštovani roditelji,

slijedom brojnih upita vezano za nabavku udžbenika i prirema za nadolazeću školsku godinu još Vam jednom prenosimo informacije dobivene od strane Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu tehničku kulturu i sport pri Županiji.

Splitsko-dalmatinska županija nabaviti će udžbenike iz svih obveznih nastavnih predmeta te izbornih predmeta i to: Vjeronauk za sve razrede (1. do 8.) i obveznu Informatiku za 5. i 6. razred.

Udžbenici će se kupiti za sve učenike osnovnih škola kojima je Županija osnivač  (OŠ Bol spada u navedenu kategoriju) te će učenike dočekati u školi prvi nastavni dan.

Županija neće nabavljati radne bilježnice, atlase, likovne mape i drugi radni materijal, kao i udžbenike za drugi strani jezik (4.- 8. r.) te izbornu Informatiku (7. i 8. r.), već je to obveza roditelja.

Budući je zamisao da se udžbenici vrate po završetku školske godine kako bi ih mogla koristiti iduća generacija, preporuka roditeljima je da nabave odgovarajuće zaštite za udžbenike kako bi se isti očuvali.

Popis udžbenika i radnih materijala nalazi se na web stranici škole.

S poštovanjem,

Bartul Bakulić, ravnatelj škole