Tekst: Merica Biliš | Izvor: OŠ Bol

Povodom Dana planeta Zemlje učenici 3. razreda su na satu likovne kulture svojim radovima u plastelinu napravili prikaz Zemlje. Pozdravnom porukom Katarine Miljević su na skroman način obilježili taj važan dan. Prvi put su se susreli s umetanjem radova u program google prezentacije i bili su vrlo uspješni. Nastava na daljinu je teška, ali daje neke druge pozitivne rezultate. Uživajte u prezentaciji koju ćemo pogledati na našoj pametnoj ploči kad se vratimo u školu.