Izvor: OŠ Bol

Dragi roditelji,

s obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju na otoku Braču i organizaciju rada u Službi za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije,  ovim putem Vas obaviještavamo da ćemo Vas vezano za termine pregleda vaših predškolaca kontaktirati 7 dana prije pregleda  preko brojeva mobitela koje ste prilikom predupisa dali  stručnoj službi škole.

Barem 3 dana prije pregleda, dužni ste dostaviti nadležnom školskom liječniku  sljedeću dokumentaciju putem e- maila  [email protected] :

(telefonski se javiti nadležnom pedijatru i dogovoriti da se navedena dokumentacija šalje na službeni mail tima školske medicine)

  • Dodatnu dokumentacije ukoliko postoji (povijest bolesti u slučaju kroničnog oboljenja, nalazi logopeda i/ili psihologa, Rješenje o tjelesnom oštećenju, Mišljenje predškolske ustanove/ vrtića o razvojnimaspektima djeteta ovisno o kronološkoj dobi)

Prema preporuci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pri upisu će se obaviti cijepljenje MO-PA-RU i IPV (Poveznica https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/preporuke-o-provedbi-obveznog-programa-cijepljenja-tjekom-epidemije-covid-19/).

VAŽNO!

  • Prilikom dolaska na pregled, u pratnji smije biti samo jedan roditelj, a dolazi se točno u vrijeme termina za pregled.
  • Sukladno epidemiološkim mjerama i preporukama, prije ulaska u ustanovu i čekaonicu, djeci i pratnji će se mjeriti tjelesna temperatura. Djeca i odrasli u pratnji s febrilitetom i respiratornim simptomima neće biti primljeni.
  • Obavezna dezinfekcija ruku prije ulaska u ordinaciju.
  • Odrasle osobe u pratnji molimo da dođu sa zaštitnom maskom.
  • Obavezno donijeti iskaznicu cijepljenja i zdravstvenu iskaznicu.
  • Prije ulaska na pregled, roditelj će ispuniti Izjavu o mogućem riziku zaraze SARS-CoV-2 virusom za sebe i dijete (Poveznica na IZJAVU DIJETE/RODITELJ)

Andrea Vrdoljak, dr. med.,spec. šk. med.                Helena Unić, bacc. med. techn.

[email protected]                                    [email protected]

Tel: 483-177