Učenici trećeg razreda Osnovne škole Bol upoznali su se danas s bogatom kulturno- povijesnom zbirkom Čečuk-Romac u bolskoj Kući Radić  koja se priprema za budući bolski zavičajni muzej. Na inicijativu i zamolbu njihove učiteljice Branke Šesnić i u skladu sa školskim programom upoznavanja zavičaja, ali i muzejskog sustava, trećaše je uz učiteljicu sa zbirkom i kućom upoznala ravnateljica Centra za kulturu Bol, Ivana Bošković, a koji su za kuću i zbirku i zaduženi.

Podsjetimo da je cijela zbirka koju je lani preminula Biserka Romac s obitelji donirala Općini Bol upisana pri Ministarstvu kulture u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske od 2013. godine. Registrirana zbirka prvotno je obuhvaćala 520 predmeta. Na njezinu popisivanju su prethodno radili nastavnici i studenti Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čiji je angažman na ovoj zbirci bio isključivo volonterski, a najveću zahvalu dugujemo našoj Bolki i doktorici znanosti Neveni Škrbić Alempijević. Rad na izradi inventarne knjige ove zbirke obavljen je u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Splitu. U međuvremenu su donirani i dodatni predmeti te zbirka danas broji preko 800 predmeta. 
Učenici su sa zanimanjem pratili izlaganje ravnateljice, otkrivali nepoznate alate i predmete, zajedno tražili u katalogu  inventarne brojeve i opis predmeta, razgovarali o važnosti čuvanja uspomena i pamćenja starih vremena.
Zanimljivost u razgledanju bila je i spominjanje Bolskog Bavula – novog i inovativnog bolskog medija – a čiji su naziv tek u muzeju djeca povezala sa stvarnim predmetom – škrinjom, kovčegom – bavulom.

Iz predstavljanja Nevene Škrbić Alempijević izdvajamo neke važne informacije o zbirci. 
Glavnu okosnicu zbirke čine predmeti prikupljeni u Bolu, a koji odražavaju kulturu stanovanja na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. 

Najzastupljeniji su: namještaj i pomagala u kućanstvu, zatim posuđe, predmeti vezani uz različite rukotvorske vještine, ali i umjetnine, fotografije, predmeti vezani uz pučku religioznost i ostalo. Te je predmete Biserka Romac sabirala i otkupljivala na različitim lokacijama od kupnje kuće u Bolu,  prvenstveno pokazujući interes za zaštitu materijalnih svjedočanstava tradicijske kulture u Bolu. Predstavljeni su tako predmeti obitelji Radić, nekadašnjih vlasnika kuće, obitelji Vusio / Vužić, obitelji Brešković-Žuljević, a naravno i obiteljska ostavština  drage i vrijedne i Bolu važne gospođe Biserke Romac i njene obitelji Čečuk.

Dogovoreni su i novi posjeti školaraca budućem muzeju, a iz Centra za kulturu Bol poručuju da stoje na raspolaganju mještanima za razgledanje i upoznavanje zbirke i budućeg bolskog muzeja.

Bolski su školarci na putu do muzeja sa zanimanjem pogledali i Karnevalsku izložbu u galeriji Doma kulture.