Izvor: SŠ Bol

U srijedu 19. rujna 2018. naša škola imala je čast ugostiti Petera Scholza koji predaje na Politehničkom fakultetu Jihlava (Češka) na Odsjeku za putovanje i turizam. U 90-minutnom izlaganju učenicima 3.b i 4.b razreda, gospodin Scholz je upoznao učenike sa novim trendovima u turizmu, koji se odnose na segmentaciju tržišta, tržište smještajnih usluga, tržište transportnih usluga, tržište putničkih agencija, tržište catering usluga, tržište spa usluga, te tržište kongresnih usluga. Susreli smo se sa nekim novim konceptima, naučili ponešto o kompleksnoj turističkoj djelatnosti i razmijenili iskustva, te se rastali ostavljajući prostor za moguću buduću suradnju.