Izvor: SŠ Bol

SREDNJA  ŠKOLA BOL

RUDINA 1, BOL

Na temelju članka 22. stavka 9. i članka 134. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/13, 152/14 i 07/17), oglašava

 

N A T J E Č A J

 ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE I PRIJAM U UČENIČKI DOM

 ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

I. Opće odredbe

1)Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima, a u skladu s odobrenim brojem upisnih mjesta.

2)U prvi razred srednje škole učenici se upisuju u skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. („Narodne novine“, 47/2018.), Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole („Narodne novine“, broj 49/2015) u daljnjem tekstu Pravilnik.

3) Prijave i upis kandidata u prvi razred srednje škole provode se elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) www.upisi.hr, osim u posebnim slučajevima propisanim Odlukom o upisu.

II. Struktura i opseg upisa

1) U prve razrede Srednje školeBol, Bol u školskoj godini 2018./2019.planira se upisati 60 učenika u 4 obrazovna programa, u 3 razredna odjela.

2)Za upis u I. razred srednje škole prijavljenom kandidatu vrednuju se i boduju zajednički, dodatan i poseban element (čl. 6.-23. Pravilnika).

3) Struktura upisa:

– Opća gimnazija:  20 učenika

Pored općeg uspjeha u posljednja  četiri razreda  osnovnog obrazovanja vrednuju se i  zaključne ocjene  7. i 8. razreda iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Povijest, Geografija i Biologija.

Napomena:

obvezno učenje 1. stranog jezika (engleski jezik)

obvezno učenje 2. stranog jezika (njemački ili talijanski jezik)

mogućnost učenja 3. stranog jezika fakultativno(francuski jezik)

od 2. do 4. razreda izborna nastava iz Informatike, Poslovnog dopisivanja i Strojopisa, Matematike.

-Turističko – hotelijerski komercijalist: 20 učenika

Pored općeg uspjeha u posljednja  četiri razreda  osnovnog obrazovanja vrednuju se i  zaključne ocjene  7. i 8. razreda iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Povijest, Geografija i Biologija.

Napomena:

obvezno učenje 1. stranog jezika (engleski jezik)

obvezno učenje 2. stranog jezika (njemački ili talijanski jezik)

mogućnost učenja 3. stranog jezika fakultativno (francuski jezik).

 

Praktična nastava se obavlja u hotelima visoke kategorije (četiri i pet zvjezdica).

Popis zdravstvenih zahtjeva koji su uvjet za upis u program Uredan vid, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranja
Popis potrebnih dokumenata Potvrda nadležnog školskog liječnika

 

-Konobar: 10 učenika

Pored općeg uspjeha u posljednja  četiri razreda  osnovnog obrazovanja vrednuju se i  zaključne ocjene  7. i 8. razreda iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, prvi strani jezik i Matematika.

Napomena:

obvezno učenje 1. stranog jezika (engleski jezik)

obvezno učenje 2. stranog jezika (njemačkijezik)

 

Praktična nastava se obavlja u hotelima visoke kategorije (četiri i pet zvjezdica).

Popis zdravstvenih zahtjeva koji su uvjet za upis u program Uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredan njuh, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranja
Popis potrebnih dokumenata Potvrda nadležnog školskog liječnika

 

 

-Kuhar: 10 učenika

Pored općeg uspjeha u posljednja  četiri razreda  osnovnog obrazovanja vrednuju se i  zaključne ocjene  7. i 8. razreda iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, prvi strani jezik i Matematika.

Napomena:

obvezno učenje 1. stranog jezika (engleski jezik)

obvezno učenje 2. stranog jezika (njemačkijezik)

 

Praktična nastava se obavlja u hotelima visoke kategorije (četiri i pet zvjezdica).

Popis zdravstvenih zahtjeva koji su uvjet za upis u program Uredan vid, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, sposobnost raspoznavanja boja, uredan okus, uredan njuh, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranja, odsutnost alergije na profesionalne alergene
Popis potrebnih dokumenata Liječnička svjedodžba medicine rada

 

III. Upisni rokovi

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednje škole u ljetnom i jesenskom upisnom roku.

Upisi će se obavljati u Školi na adresi Bračka cesta 3.

a) Ljetni upisni rok

Početak prijava obrazovnih programa 26.6.2018.
Objava konačnih ljestvica poretka 13.7.2018.
Dostava dokumenata potrebnih za upis 13.-17.7.2018.

od 8:00 do 14:00 sati

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok 20.7.2018.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski rok 11.8.2018.

 

b) Jesenski upisni rok

Početak prijava obrazovnih programa 21.8.2018.
Objava konačnih ljestvica poretka 30.8.2018.
Dostava dokumenata potrebnih za upis 31.8.2018.

od 8:00 do 14:00 sati

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog roka 1.9.2018.

 

 

 

IV. Prijam u Učenički dom

1) Učenički dom Srednje škole Bol, Bol u školskoj godini 2018./2019. planira upisati 20 učenika (sve učenike 1. razreda koji za to ispunjavaju uvjete).

2) Dom je mješovit.

3) Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u Učenički dom u ljetnom i jesenskom upisnom roku.

 

 

 

a) Ljetni upisni rok

 

Prijave za upis – u Školi, Bračka cesta 3, Bol

13.7.2018.,

od 8:00 do 14:00 sati

Objava rezultata – (na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Škole/Doma) 13.7.2018.
 

Upis učenika -u Školi, Bračka cesta 3, Bol

13.7.2018.,

od 8:00 do 14:00 sati

Objava slobodnih mjesta za jesenski rok (na mrežnim stranicama Škole/Doma) 16.7.2018.

 

b) Jesenski upisni rok

 

Prijave za upis – u Školi, Bračka cesta 3, Bol

1.9.2018.,

od 8:00 do 14:00 sati

Objava rezultata – (na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Škole /Doma) 1.9.2018. poslije 14:00 sati
 

Upis učenika – u Školi, Bračka cesta 3, Bol

2.9.2018.,

od 8:00 do 14:00 sati

 

4) Prilikom prijave za upis i upisa u Učenički dom, potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. Svjedodžbe o završnom 5., 6., 7. i 8. razredu (preslike)

2. Dokumentaciju kojom se dokazuju prava za dodatne bodove prema Odluci o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove

3. Prijavnicu za upis (preuzeti u Domu na dan prijave)

4. Presliku upisnice u I. razred srednje škole

5. Upisnicu u Učenički dom (preuzeti u Domu na dan prijave).