Izvor: SŠ Bol

Tijekom svibnja na satovima latinskog jezika i kod kuće učenici 2. a razreda su radili na  projektu Rimski Vallum čime se htjela aktualizirati antička baština na području Bola poput piscine na Zlatnom ratu. Izrađena je prezentacija u alatu Prezi na jedan drugačiji i dinamičniji način.. Idealna je to alternativa klasičnim alatima za prezentacije, odličan za kolaboraciju pa su učenici radili u parovima ili samostalno kod kuće. Mogli su u svakom trenutku pristupiti prezentaciji kao suradnici i raditi na njoj u slobodno vrijeme dok nastavnik daje sugestije i prati njihov rad.

Bitan dio izrade prezentacije je bilo i korištenje tiskanih izvora informacija te izvornih članaka sa portala Hrčak. Fotografije piscine su također originalne. Ujedno je cilj ovog  malog projekta bilo i osmišljavanje i izrada dvojezičnog  loga ( hrvatsko – latinski ) u alatu Canva s nadom da bi ga mogli  koristiti kao memorandum ili za stranicu Srednje škole Bol. Učenici drugog razreda gimnazije (generacija 2017./2018.)  pozivaju sljedeće generacije da nadograđuju ovu prezentaciju i daju nove ideje i rješenja.

Prezentaciju možete pregledati putem slijedećeg linka:

https://prezi.com/view/RRz7Gp1QRr6Ov9NYX1e0/

Učenici 2. a razreda i prof. Lucija Carević Brešković