Tekst: Petra Kokeza

Ove školske godine naši učenici su sa svojim vršnjacima iz Europe surađivali na projektu “Words, words, words…”. U projektu smo surađivali sa školama iz Portugala, Estonije, Moldavije, Rumunjske, Belgije, Poljske, Italije, Francuske, Španjolske, Slovačke, Nizozemske, Turske, Tunisa, Srbije i Finske.

Projekt je prilagođen učenicima od 15-18. godina. Učenici su usavršavali svoje komunikacijske, jezične i digitalne vještine. Učili su o različitim jezicima naših partnera i njima predstavili naš jezik.

U rujnu učenici i nastavnici međusobno su se upoznali. U listopadu smo izrađivali diitalne plakate o materinjem jeziku, te igrali Kahoot kviz. Studeni je bio rezerviran za Shakespearea i njegove fraze. U prosincu i siječnju smo prilagođavali jednu Shakespeareovu dramu trenutnoj političkoj situaciji u našoj zemlji. U veljači smo zajednički obiježili Dan sigurnijeg interneta.Ožujak, travanj i svibanj bili su posvećeni snimanju drame na obrađeni tekst.

Uz mentorstvo profesorica Lucije Carević- Brešković, Petre Kokeze i Rovene Trivanović, naši učenici su obradili temu borbe za vlast i moć inspirirani Shakespearovim Macbethom.

Radnja je smještena u Prožnica, u kojima žive Mote Betežni i njegova žena Bepa, koja želi da Mote i ona postanu utjecjni Prožničani, pa tako nagovori Motu da Prožnica pretvori u centar Brača izgradnjom žičare do Bola, autoceste sa 6 traka, nadožnjaka i mosta koji povezuje Brač sa Splitom. U početku sve ide glatko, ali s vremenom se pojavljuju problemi.

Mi našeg Motu i gradonačelnika Dinka, s kojim se Mote bori za prevlast, nismo ubili, ali smo ostali vjerni Shakespeareovom duhu, pa se Mote, budući da nitko nije bio zainteresiran za održavanje takve infrastrukture na kraju propio, a Prožničani su opet prigrlili Dinka kao svog gradonačelnika.

U videu glume:

Mote Betežni- Petar Brizić (2.a)
Bepa (Motina žena)- Anntea Jerčić (3.a)
3 vještice (tj. usjedilice)- Celina- Vana Buvinić (1.a), Žaklina- Iris Stančić (1.a), Justina- Josipa Mihovilović (3.a)
Dinko (gradonačelnik)- Đoni Dragičević (1.a)