Tekst: Petra Kokeza

Two-voice lesson je koncept poučavanja čiji je cilj povezati činjenično znanje o određenoj temi i kreativno zapažanje skrivenog konteksta na način da nastavnik objasni određenu lekciju, a učenikov je zadatak pronaći poveznicu sa temom te lekcije, razviti ju u periodu od 10 dana ili čak dva mjeseca i zatim rad prezentirati nastavniku i kolegama u novom kontekstu.

Satovi engleskog jezika i geografije u gimnaziji i školi smjera Hotelsko-turistički komercijalist su dobili novu dimenziju zahvaljujući nastavnicama Roveni Trivanović i Petri Kokezi i kreativnim učenicima. Bazirajući se na lekcije o Marcu Polu i Putu svile, Vincent van Goghu, Hannibalu, Auschwitzu, putovanju, oglašavanju…naši su učenici osmislili lekcije o gradnji emocionalnih zidova, zagađenju, karnevalu, trgovini ljudima, hodočašću, otkrićima i njihovim posljedicama, ropstvu, mržnji, konzumerizmu, depresiji, moreplovstvu, obrazovnim trendovima, prehrani,eksploataciji životinja, diskriminaciji, Vikinzima…

Svi sudionici su puno naučili i nastavit će s ovom praksom.

CLIL ( Content and Language Integrated Learning)

Učenici naše gimnazije su počeli kreirati svoje CLIL lekcije. CLIL je metoda poučavanja i učenja koja učenicima omogućava učenje različitih predmeta kroz medij stranog jezika, npr. engleskog jezika. Na primjer, učenik ili nastavnik poučavaju lekciju iz filozofije o estetici na engleskom jeziku s ciljem da učenike pouče ključnim izrazima na engleskom jeziku i ostvare komunikaciju na istom. Četiri stupa CLIL-a su : komunikacija, spoznaja, kultura i sadržaj.