Tekst: Petra Kokeza

Zahvaljujući suradnji sa europskim partnerima na internetskoj platformi za umrežavanje europskih nastavnika, Srednja škola Bol je osvojila 4 Europske oznake kvalitete za 4 eTwinning projekta. Kvaliteti  projekata Words, words, words, Greetings for the European Day of languages, SID 2019 i Let’s Empower our Communication skills  doprinijeli su i učenici Srednje škole Bol uz pomoć mentorica, profesorica Lucije Carević Brešković, Petre Kokeze i Rovene Trivanović.

U projektu Words, words, words su uz Hrvatsku sudjelovale i sljedeće zemlje: Portugal, Estonija, Rumunjska, Moldavija, Poljska, Belgija, Italija, Španjolska, Francuska, Slovačka, Nizozemska, Tunis, Turska i Finska. Cilj projekta je bio poučiti učenike o povijesti partnerskih jezika, razvoju engleskog jezika kao jezika globalne komunikacije te istražiti moderne trendove u jezicima. Zajedno sa partnerima smo obilježili Europski dan jezika, izradili digitalne i tradicionalne plakate o povijesti naših materinjih jezika, izradili i razmijenili božićne čestitke, ilustrirali Shakespearove izreke i kovanice, obilježili Safer Internet Day, izradili Wordart-ove na temu komunikacije, osmislili Kahoot quiz o jezicima i odigrali ga, prilagodili jednu Shakespeareovu dramu ( u našem slučaju Macbeth) trenutnoj političkoj situaciji u Hrvatskoj i snimili video, izradili loga te odradili nekoliko chatova na Twinnspace-u.

Greetings for the European Day of languages

U ovom projektu su nam partneri bile sljedeće zemlje: Ukrajina, Srbija, Litva, Poljska, Slovenija, Italija, Turska, Norveška, Francuska i Grčka. Posebnost ovog projekta kao i projekta SID 2019 je suradnja sa školom za osobe oštećenog sluha iz Litve.  Cilj projekta je bio poučiti učenike o jezicima zemalja partnera s posebnim osvrtom na Europski dan jezika koji se obilježava 26.9., komunikaciji na stranim jezicima, komunikaciji na znakovnom jeziku te  podići njihovu svijest o kulturološkim sličnostima i razlikama zemalja partnera.

Tijekom projekta smo izradili loga, razglednice koje smo razmijenili sa partnerima, obilježili Europski dan jezika u našim školama, snimili kratak video sa balkonskom scenom između Romea i Julije, izradili precious words vocabulary na engleskom jeziku i jezicima zemalja partnera ( ljubav, milost, zahvalnost, suosjećanje, vjera, dobrota…) i na temelju njega izradili i mini e-book pomoću digitalnog alata storyjumper, te snimili razna kratka, tematska videa na znakovnom jeziku.

SID 2019

Ovaj projekt je bio posvećen obilježavanju Dana sigurnijeg Interneta koji se obilježava svake godine tijekom drugog tjedna u veljači. Tema ovogodišnjeg Dana sigurnijeg Interneta je bila : Together for a better Internet.

Partneri su nam bile sljedeće zemlje: Rumunjska, Slovačka, Litva, Portugal, Italija i Hrvatska.  Tijekom projekta smo izradili i odigrali Kahoot kviz o sigurnom ponašanju na Internetu, zajednički osmislili scenarije na temu bullyinga te izradili e-book pomoću storyjumper-a, izradili loga i održavali chatove na Twin spaceu sa svojim partnerima.

Let’s Empower our communication skills

Projekt je osmišljen kako bi se učenicima podigla svijest o važnosti zdrave komunikacije u školi, kod kuće, u društvu, na radnome mjestu, tipovima komunikacije, razlikama u komunikaciji u prošlosti i modernoj komunikaciji, prednostima i nedostacima tehnologije i komunikacije te važnosti učenja stranih jezika. Partneri su nam bile sljedeće zemlje: Italija, Turska, Slovačka, Francuska, Portugal i Španjolska.

Tijekom projekta smo izradili mini rječnike na zajedničkom engleskom jeziku i jezicima partnera te snimili njegove zvučne zapise uz pomoć alata Voki, snimili video na temu small talk ( držeći se pravila za vođenje small talk-a), izradili i razmijenili božićne čestitke, izradili Answergarden na temu komunikacije, izradili Padlet na temu World Hello Day, izradili digitalne stripove na temu komunikacije i digitalne plakate o važnosti učenja engleskog jezika, obilježili Safer Internet Day, osmislili i odigrali Kahoot quiz, izradili tradicionalne plakate za Dan eTwinninga, otpjevali talijansku pjesmu Ci sara i snimili video te zajedničkim snagama s partnerima napisali pjesmu. Ovaj je projekt prijavljen za eTwinning nagrade: English language Prize i Y.Emre Prize for Humanism and Intercultural Understanding.

Hvala svim učenicama i učenicima Srednje škole Bole na kreativnosti, marljivosti, suradnji, pomicanju granica i želji da doprinesu boljem i sigurnijem svijetu u fizičkoj i digitalnoj formi. Ove nagrade su još jedan pokazatelj naše kvalitete i istinosti rečenice: Kad se male ruke slože, sve se može!