Tekst: Petra Kokeza

Naši učenici bez obzira što nisu u školi i dalje rade punom parom. Surađuju s našim partnerima u eTwinning projektima: FILMe, S.O.S.! Save the Blue Planete i Nutrition Friendly.

Osim toga kuhaju i snimaju različite recepte za naše ERASMUS+ partnere diljem Europe. U kuhanju su nam pomogle: mame, none, tate, zahvaljujemo svima na suradnji i dobroj volji.

Nadamo se da će uskoro ovo sve završiti, te da ćemo moći uživo surađivati s našim prijateljima.

Pogledajte videa nekih recepata: