Tekst: Petra Kokeza | Izvor: SŠ Bol

Pod pokroviteljstvom Splitsko-dalmatinske županije u izvedbi Centra Izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije pripremljen je Online testni centar. Za pomoć maturantima u pripremi za ispit državne mature ove godine, prošlogodišnji ispiti dostupni su online.

Online testni centar Centra Izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije uspostavljen je putem e platforme za učenje na daljinu “EDUX”.

Platformi mogu pristupiti svi zainteresirani, a više informacija o sadržaju provjerite na https://ci-sdz.hr/edux/.

Od ovog trenutka, za vaše/naše maturante, pripremljeni su okruženju. Nakon registracije (upute u prilogu), moguće je pristupiti provjeri. Po završenom i predanom ispitu, odmah izlazi rezultat kao i pripadajuća ocjena…