Bolskoj luci draga i poznata nebeskoplavobijela gajeta “Sardela“, vlasnika pokojnog Jerka Malvasije, napravljena je još 1880. godine u Starigradu na Hvaru.

Zahvaljujući Jerkovoj kćeri Manueli, donosimo divne fotografije, ali i dokumente o gradnji i vlasnicima ovog broda.
Bolski kapetan u Rijeci, Jurko Karninčić, prvi je naglasio važnost Jerkove gajete jer je to po dokumentaciji najstarija gajeta na Jadranu, a upravo je on tu informaciju i otkrio obitelji nakon uvida u brodske dokumente i traženja po drugim spisima. O gajeti je više puta govorio i kapetan Jakov Karmelić na predavanjima u Bolu.

Gajetu je 1966. na Hvaru najprije kupio Marko Šimunović, suprug Jerkove sestre Irme, a poslije njegove smrti, 1979. od Irme ju je dobio Jerko.

O zahvatima na gajeti, doznajemo od kćeri Manuele koja objašnjava da je tata kasnije dodao kabinu ponajviše radi putnika i opskrbe Vele Farske. 2008. je izvadio iz mora na parking i plastificirao tako da se do danas dobro očuvala. Prilažemo i fotografije obnove gajete kao i Jerka s pokojnim Tonkom Karmelićem Barbosićem.

Bolska bi luka uistinu bila čudna bez bez lijepe i vrijedne Jerkotove gajete, kao što ni Bol više nije baš isti bez barba Jerkota Malvasije.