Dobre vijesti o uvođenju reda na pomorskom dobru stižu s Hvara gdje je odlukom gradske uprave odlučeno da plastične ležaljke na plažama zamjene ležaljke od drva te da suncobrani moraju biti od prirodnih materijala bez isticanja oznaka sponzora.

Nadamo se da će Općina Bol i  komunalno poduzeće Grabov rat po uzoru na Hvar razmisliti o sličnim mjerama, uz rješavanje dodatnih problema kao što su primjerice zabrana divljeg sidrenja na plaži Zlatni rat gdje se tijekom ljeta sidre jahte i turistički brodovi preblizu plaži i na taj način uništavaju morsko dno.

U idućem periodu portal bolinfo.roni.hr o ovoj će temi pokušati dobiti odgovore od Općine Bol i Grabovog rata te saznati hoće li u turističkoj sezoni 2018. godine Bol po uzoru na Hvar pokazati više brige za svoju plažu u ekološkom smislu te u smislu održivog razvoja i pristojnog izgleda plaže i izbora sadržaja koji se tijekom ljeta na plaži nude turistima.

Za više informacija prenosimo članak Pokreta Otoka u cjelosti:

Gradonačelnik grada Hvara donio je odluku o izgledu suncobrana i ležaljki za obavljanje gospodarskih djelatnosti na području pomorskog dobra Grada Hvara.

Prisjetimo se prošlog ljeta i nereda koji je vladao duž cijele obale. Osvijestili smo, napokon, da nam se plaža i pomorsko dobro pred nosom oduzima i nekontrolirano komercijalizira te da se krše brojne zakonske odredbe o upravljanju pomorskim dobrom. Iako smo se kolektivno pobunili protiv ovakvog načina korištenja obale, plaža i otoka pitanje je što će nas dočekati dogodine, kome će se i na koji način dodijeliti koncesije kao i kako će koncesionari upravljati pomorskim dobrom.

Odlukom Gradskog vijeća uvodi se red na plaže

Svjesni kaosa neke su se lokalne samouprave same pobrinule da uvedu red znajući da kvaliteta usluge zapravo diktira i kvalitetu same destinacije. Promjena se mora dogoditi na svim razinama i trebalo bi se voditi onom starom narodnom “da prvo pometemo ispred svojih vrata”. Upravo je primjer takve promjene i hvarska Gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Rikardom Novakom prema čijoj odluci na Hvaru više neće biti plastičnih ležaljki. Naime prema odluci donesenoj na posljednjoj gradskoj skupštini od sljedećeg ljeta sve ležaljke moraju biti drvene, a svi suncobrani moraju biti od prirodnih materijala, tkanine bijele ili prljavo bijele boje bez isticanja natpisa sponzora i reklama. Natpisi tvrtki mogu se izuzetno isticati na donjem dijelu suncobrana. Odluka je na snazi od 01.01 2018. godine, a nadzor će provoditi komunalni redari Grada Hvara.

Iako rijedak, ovakav pozitivan primjer, trebao bi biti osnovani i prvi korak u smislu strateškog i održivog razvoja turističkih destinacija.

Komentar gradonačelnika grada Hvara

Što ga je ponukalo na ovakvu odluku te na koji način misli provoditi ovu odluku kratko nam je komentirao gradonačelnik grada Hvara g. Rikardo Novak:

Cilj je bio da se prije svega uvede reda i da se s plaža u Hvaru maknu bijele plastične ležaljke koje ne doliče gradu kao destinaciji.  Naime, one vizualno nagrđuju prostor, a i snižavaju kvalitetu same destinacije. Članovi gradskog vijeća podržali su prijedlog jer smo svi svjesni da je potrebno uvesti reda u način korištenja pomorskog dobra. Svi koji se budu natjecali za koncesijska odobrenja morat će zadovoljiti unaprijed određene uvjete i pravila ponašanja.

Spremamo li se za sljedeću sezonu?

Nadamo se da će primjer grada Hvara slijediti i druge lokalne samouprave te se pripremiti za sljedeću sezonu kada nas vjerojatno ponovno očekuje veselo ljeto i kaos na plažama diljem Jadrana. Mnogi su nas kroz kampanju “protiv koncesija” shvatili krivo, kao da ne želimo uopće koncesionirati plaže niti koristiti njihov gospodarski potencijal, no upravo je suprotno. Svjesni smo da sve više ljudi želi uživati na našoj obali i da je to primamljiv prihod svima onima koji budu znali odraditi posao (na ovaj ili onaj način), no mišljenja smo da pravila trebaju postojati i da profit ne smije biti na prvom mjestu. Potrebno je ulagati u kvalitetu usluge te reinvestirati prihod u samu lokalnu zajednicu. U suprotnom ćemo uništiti sami sebe te uskoro nećemo imati što komercijalizirati jer će masovni turizam devastirati sve ono od čega smo živjeli.

Čuvajmo naše otoke. Jedino mi to možemo.

Autor: Maja Jurišić / Otoci.eu