Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije objavila je brojeve za 2017. godinu pa donosimo kratki osvrt na rezultate Bola i poziciju u županiji.

Općina Bol je po broju dolazaka, a i po broju noćenja 10. najposjećenija u našoj županiji. Bol je ostvario 102.745 dolazaka i sa njima 631.746 noćenja, što znači da je svaki gost prosječno u Bolu boravio 6,15 dana. U odnosnu na prethodnu 2016. godinu, ostvareno je 1.754 dolaska gostiju više, ali uz ostvarenih 1.209 noćenja manje. Također u 2016. prosječno je gost u Bolu boravio duže i to 6,27 dana.

Od ukupnog broja dolazaka primjetan je pad domaćih gostiju u Bolu. Ukupno je ostvaren rast od 5% dolazaka stranih gostiju, dok su dolasci domaćih gostiju u padu 27%. Strani su gosti ostvarili porast od 2% noćenja, a domaći pad broja noćenja za 26%. Domaći gost u prosjeku boravi u Bolu 4,17 dana, dok strani gost u prosjeku boravi 6,25 dana. Važno je napomenuti da u apsolutnim brojkama domaći su gosti imali samo 6.856 dolazaka i ostvarili 32.894 noćenja, dok je broj dolazaka stranih gostiju 95.880 uz ostvarenih 598.852 noćenja. Tako vidimo da je udio dolazaka domaćih gostiju samo 6,68% od ukupnog broja dolazaka, a da je udio ostvarenih noćenja samo 5,21%.

Više dolazaka od Bola ostvarili su redom Split, Makarska, Hvar, Baška Voda, Seget, Omiš, Trogir, Podstrana i Tučepi, dok je više noćenja ostvareno u Splitu, Makarskoj, Baška Voda, Omiš, Tučepi, Seget, Hvar, Okrug i Gradac.
Među najposjećenijih 10 jedino je Baška Voda uz Bol ostvarila manji broj noćenja u odnosu na 2016. godinu i to -52.532 (1.116.024 noćenja). Najveći porast broja noćenja zabilježen je u Splitu, 24%, gdje je ostvareno ukupno 2.196.461 noćenja. U Splitu gost prosječno boravi samo 3 dana.

 

Kompletan izvještaj možete pogledati na stranicama TZ SD županije: Turistički promet u 2017. godini