Izvor: LAG Brač

Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude u 2018.g.

Mjera I.

Podizanje kvalitete postojećih Objekata u domaćinstvu na području cijele Splitsko- dalmatinske županije

KORISNICI

Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu – registrirani privatni iznajmljivač

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI
  1.  Nabava i ugradnja sustava koji omogućuje proizvodnju električne energije, grijanje i hlađenje objekta te pripremu tople vode, koja se koristi u “Objektu u domaćinstvu”, iz sustava obnovljivih izvora energije (kogeneracijski i trigeneracijski sustav)
  2.  Uređenje te opremanje novih dječjih igrališta i sportskih terena
  3.  Izgradnja i opremanje isključivo novih bazena, minimalne vodene tlocrtne površine 30 m² za vanjske bazene i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m² za unutarnje bazene (unutar čvrstih objekata), uz uvjet da uz planirani bazen podnositelj zahtjeva mora imati registrirane minimalno 3 sobe, odnosno 6 stalnih kreveta
  4.  Ugradnja i opremanje isključivo novih hidromasažnih bazena za vanjsku ili unutarnju upotrebu te novih sauna (isključivo za objekte koji u ponudi nemaju vanjski i/ili unutarnji bazen)
  5.  Kupnja bicikala, električnih bicikala, biciklističke opreme te uređenje prostorija za smještaj bicikala, uz uvjet dobivanja certifikata Bed&Bike*
  6.  Kupnja ostale sportske oprema za razvoj aktivnih oblika turizma (kajaci, kanui, SUP-ovi, daske za surfanje i jedrenje…)*

*Uz uvjet i obvezu oglašavanja i reklamiranja navedenih bicikala i ostale sportske opreme kao besplatne dodatne ponude gostima koji borave u smještajnom objektu

UVJETI

–  Objekt mora, do trenutka prijave na Javni poziv, posjedovati valjano rješenje o kategorizaciji od minimalno 3*, a ukoliko se u objektu nalazi više smještajnih jedinica, barem 1/2 smještajnih jedinica mora biti kategorizirano s 3*
–  Korisnik mora imati prijavljeno prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije
–  Privatni iznajmljivač koji je ostvario pravo na bespovratna sredstva, odnosno objekt koji je u prethodne dvije godine bio predmet sufinanciranja iz javnog izvora financiranja, nema pravo na bespovratna sredstva iz navedenog Programa
–  U slučaju da se na Natječaj prijave 2 ili više Korisnika koji posjeduju rješenje o kategorizaciji za smještajne jedinice koje se nalaze na istoj adresi, odnosno na različitim adresama, ali u objektu koji čini jednu cjelinu i kao takav se iznajmljuje, prihvatit će se Projekt koji sukladno kriterijima za ocjenjivanje ima više bodova.

U slučaju istog broja bodova prihvatit će se prvi po redoslijedu zaprimanja

MAKSIMALAN IZNOS POTPORE

do 30.000,00 kn, a maksimalno 50% ukupne vrijednosti Projekta

 

Mjera II.

Poticanje kategoriziranja većeg broja novih Objekata u domaćinstvu, kategorija „Kuća za odmor”  odnosi se na područje zaleđa Splitsko-dalmatinske županije.

 

Više o ovom natječaju i potrebnu dokumentaciju potražite na stranicama Splitsko-dalmatinske županije.